Debeco&Aranth: expertisecentrum voor woonzorg: nieuw aanbod op maat voor bestuursleden, directies en stafmedewerkers van woonzorgcentra en diensten voor gezinszorg


  • Organisatie van binnen- en buitenlandse studiereizen
  • Organisatie van studiedagen
  • Beleidsvoorbereidend werk op maat
  • Visieontwikkeling
  • Coaching van directies en leidinggevenden
  • Interne vorming
  • Begeleiding en vorming van bewoners- en cliëntenraden

Huidige activiteiten

Afgelopen activiteiten

Tweedaagse excursie “innovatieve woonzorg in Vlaams Brabant en Limburg” 27 en 28 september 2018

  Tijd voor een andere aanpak 

De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg en er liggen nog grote uitdagingen voor ons Denk maar aan de vergrijzing, de toename van de langdurige zorg met chronisch zieken, dementie, de alsmaar stijgende kosten van de zorg en de emancipatie...

bekijk event

Vierdaagse excursie ‘Kennismaking met het Finse (woon)zorgmodel’ Helsinki 27 tot 30 augustus 2018

Onze jaarlijkse internationale studiereis brengt ons ook dit jaar naar Scandinavië. Na Zweden verkennen wij dit jaar het Finse Welzijns- en Zorgmodel aan de vooravond van een ingrijpende (fel gecontesteerde) hervorming die volgende doelstellingen moet realiseren:

 

-          Modernisering van de dienstverlening

bekijk event

Tweedaagse excursie “innovatieve woonzorg in Vlaanderen” 19 en 20 april 2018

 PROGRAMMA

Donderdag 19 april  2018

09u00 : Samenkomst op de parking van hotel “Auberge du Pecheur”, Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem

09u30  : Vertrek per autocar

Woonzorgcentrum “ Ter Potterie “ Peterseliestraat 21, 8000 Brugge

Het eerste woonzorgcentrum dat een “eigen” leefgroep voor personen met een handicap heeft opgericht....

bekijk event

Workshop "Het palliatief supportteam: een garantie voor een kwaliteitsvolle ouderenzorg"

Palliatieve zorg moet veel vroeger en veel breder worden aangeboden aan alle mensen met een levensverkortende aandoening, zo luidt de conclusie van het grootschalige, vier jaar durende wetenschappelijk Fliece-project. Nog teveel palliatieve patiënten worden in hun laatste week nog gehospitaliseerd of krijgen, tegen hun eigen wil, pijnlijke, ongepaste behandelingen. Het...

bekijk event

Workshops “cliënt in regie” en “persoonsvolgende financiering”

 

Sedert 1 januari 2017 kunnen alle personen met een handicap hun gespecialiseerde zorg inkopen met hun persoonsvolgend budget. In  uitvoering  van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming zullen in de komende jaren ook bewoners van woonzorgcentra en cliënten van gezinszorg over een persoonsvolgend budget kunnen beschikken. Deze transitie zal...

bekijk event

Schrijf je in voor de studiereis geïntegreerde innovatieve woon-en zorgvormen van 21 tot 23 maart 2018

 

VERTREK OM 8.00 UUR VANUIT WEST VLAANDEREN VIA DE OOSTERSCHELDETUNNEL NAAR VLISSINGEN. AANKOMST 9.30 UUR.

 BEZOEK DE EERSTE DAG IN DE OCHTEND AAN STICHTING WVO ZORG TE VLISSINGEN, VERPLEEG-  EN WOON-ZORGCENTRUM TER REEDE.

Stichting Werkt Voor Ouderen Zorg heeft veel extramurale diensten een heeft een traditie en...

bekijk event

Symposium "De maatschappelijke en spirituele meerwaarde van religieus vastgoed" 8 februari 2018 Abdij Keizersberg Mechelsestraat 2013 3000 Leuven

We focussen ons met dit uniek programma op het scheppen van kansen voor een duurzame toekomst voor kloostergemeenschappen en hun patrimonium met respect voor hun waarden en historisch erfgoed en aandacht voor integratie van innovatieve woonzorgconcepten.

Programma

9u30      Onthaal met koffie in de Kapittelzaal van de abdij...

bekijk event

Studiereis 8 en 9 februari 2018 "De maatschappelijke en spirituele meerwaarde van religieus vastgoed"

Deze studiereis sluit aan op het symposium van 8 februari 2018 in de abdij Keizersberg.

Hiervoor moet afzonderlijk worden ingeschreven. Gezien het opzet van de studiereis en het programma is het aantal deelnemers beperkt tot 20. 

We focussen ons met dit studieprogramma op goede praktijken van herbestemmingen van...

bekijk event

Programma residentiële tweedaagse woonzorg/geestelijke gezondheidszorg

Donderdag 5 oktober 2017

9.30 u: Onthaal

10.00 u: Inleiding, Robert Geeraert woonzorgconsulent, gastdocent Erasmushogeschool Brussel

10.15u : “Intersectorale samenwerking woonzorg-geestelijke gezondheidszorg, visie van de overheid”, Bert Plessers raadgever geestelijke gezondheidszorg minister Vandeurzen en Harmen Lecocq raadgever geestelijke gezondheidszorg minister De Block

10.35u- 11.20u : “ De meerwaarde van thuiszorgvoorzieningen...

bekijk event

Vierdaagse excursie ‘Kennismaking met het Zweedse (woon)zorgmodel’ (28 tot en met 31 augustus 2017)

Inhoudelijk programma

- Erik Svanfeldt (SALAR, de Zweedse VVSG) "Het Zweedse ouderenzorgsysteem en de rol van de lokale besturen”

- Meeting met Anna Johansson, department of Stockholm Stadmission Social affaires, provider van dienstverlening aan ouderen

- Bezoek aan een vakantiekamp voor ouderen in de nabijheid van Stockholm

- De samenwerking tussen lokale besturen...

bekijk event

Studiedag "Op weg naar een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie"

Een referentiekader creëert verwachtingen en stimuleert de eigen ontwikkeling bij het realiseren van kwaliteitsvol handelen in bepaalde domeinen van het leven. Het gaat om verwachtingen waar we het samen als maatschappij over eens kunnen zijn. Het ondersteunt de dialoog tussen de belanghebbenden en is een cruciaal element om...

bekijk event

Tweedaagse excursie “innovatieve woonzorg in Nederland” 16 en 17 maart 2017 DeBeCo § ARANTH i.s.m. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Utrecht en Kenniscentrum Woonzorg Brussel


DeBeCo § ARANTH

i.s.m. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Utrecht

en

Kenniscentrum Woonzorg Brussel

Tweedaagse excursie “innovatieve woonzorg in Nederland” 16 en 17 maart 2017

Tijd voor een andere aanpak

De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg en er liggen nog grote uitdagingen voor ons. Denk maar aan de vergrijzing, de toename van de langdurige...

bekijk event

​Vorming “zorg op maat” voor woonzorgcentra

Maak van je visie een dynamisch instrument dat de dagelijkse werking van je organisatie aanstuurt

De opdrachtsverklaring en visie zijn de gps van een voorziening: elke medewerker moet voortdurend voor ogen hebben waar wij naar streven en ernaar handelen. Een woonzorgcentrum dat echt kwaliteitsvolle zorg wil aanbieden investeert...

bekijk event

Intervisie voor sectorverantwoordelijken gezinszorg

Intervisie voor sectorverantwoordelijken gezinszorg

Sectorverantwoordelijken van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn, zoals hoofdverpleegkundigen van woonzorgcentra, duizendpoten. Zij zijn verantwoordelijk voor een goeie intake, het opmaken, evalueren en bewaken van zorgplannen, de wekelijkse planning, ondersteuning, begeleiding en evaluatie van verzorgenden, coördinatie van de zorg, participatie aan multidisciplinaire overleg,….

...
bekijk event

Studiereis - Meergeneratie wonen in Duitsland

Deze studiereis wordt georganiseerd van 2 tot 4 september 2015 i.s.m. het Kenniscentrum Wonen en Zorg Aedes-Actiz Utrecht en HabriPro. Geïnteresseerden uit Vlaanderen kunnen zich inschrijven via kcwz.nl/studiereis.

Maak kennis met een waaier aan voorbeelden van het verbinden van generaties. Inclusie en sociale innovatie gaan hier hand in hand met duurzame...

bekijk event

Studiereis - Innovatie in wonen en zorg in Nederland

Tijd voor een andere aanpak

De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg, en er liggen nog grote uitdagingen voor ons, denk maar aan de vergrijzing, de toename van de langdurige zorg met chronisch zieken, dementie, de alsmaar stijgende kosten van de zorg en de emancipatie van ouderen....

bekijk event