Programma residentiële tweedaagse woonzorg/geestelijke gezondheidszorg

Omschrijving

Donderdag 5 oktober 2017

9.30 u: Onthaal

10.00 u: Inleiding, Robert Geeraert woonzorgconsulent, gastdocent Erasmushogeschool Brussel

10.15u : “Intersectorale samenwerking woonzorg-geestelijke gezondheidszorg, visie van de overheid”, Bert Plessers raadgever geestelijke gezondheidszorg minister Vandeurzen en Harmen Lecocq raadgever geestelijke gezondheidszorg minister De Block

10.35u- 11.20u : “ De meerwaarde van thuiszorgvoorzieningen en woonzorgcentra bij de begeleiding van ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen”, dr Ann Haekens, hoofdarts psychiatrisch ziekenhuis Alexianen Tienen

11.20 u-12.15u: De visie van de huisarts op de samenwerking woonzorg/geestelijke gezondheidszorg, Dr Patrick Vankrunkelsven, deeltijds docent centrum huisartsgeneeskunde KU Leuven

12. 15u-14u: Lunch

14.00u-14.45u: “Noden, verwachtingen en verantwoordlijkheden van de psychiatrische patiënten en hun familieleden”, Ilse Weeghmans, directeur Vlaams patiëntenplatform

14.45u-15.30 u: “De meerwaarde van een dienst gezinszorg in de geestelijke gezondheidsbevordering, de preventie, vroegdetectie en interventie van geestelijke gezondheidsproblemen”, Stefaan Berteloot directeur VVDG

15.30 u-16.00 u: Koffiepauze

16.00 u-16.45 u: Kwartier maken: zorgzaam burgerschap stimuleren”, Peter Dierinck psycholoog-casemanager Psychiatrisch Centrum Gent/Sleidinge, Mobilteam Gent-Noord

16.45u-17.15u: Reflectie

19.30u: Diner


Vrijdag 6 oktober 2017

9.30u- 10.15 u: “Is de opvang van ouderen met een psychiatrisch profiel een opdracht voor de woonzorgcentra?”, Jo Craeymeersch algemeen directeur WZC Sint-Elisabeth Oostende, woonzorggroep GVO.

10.15u-11u: “Betere zorg door betere samenwerking. Ervaringen uit de Tiense regio”, dr Ann Haekens, hoofdarts Psychiatrisch ziekenhuis Alexianen Tienen

11u-11.15u: Koffiepauze

11.15u- 11.45u: : “GGZ-expertise-deling als sleutel voor integrale ouderenzorg over sectoren heen “, Luc Schalenbourg, directeur patiëntenzorg, psychiatrisch ziekenhuis Asster Sint Truiden

11.45u-12.30u: “ (Outreachende) begeleiding en ondersteuning vanuit de centra geestelijke gezondheidszorg”, Lieve Van Den Bossche, directeur Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg

12.30u- 14u: Lunch

14u-14.30u: “Een brug bouwen : een integratieverhaal van bewoners uit een PVT naar een residentiële woonzorgsetting”, Gert Adriaenssen directeur woonzorghuis Sint Jozef , Emmaüs Wommelgem

14.30u- 15u : “Gezinszorg in intersectorale samenwerking: Brugwonen voor mensen met psychische kwetsbaarheid”, Bieke Uyttenhove Regiodirecteur Brugge Familiehulp

15u-15.30u: ““ De eerstelijnspsycholoog: brugfiguur in het hulpverleningsnetwerk”, Bart Deconinck psycholoog Sociaal Huis Sint-Pieters-Leeuw

15.30u-16u: Synthese “Bouwen aan bruggen tussen woonzorg en geestelijke gezondheidszorg” , Robert Geeraert woonzorgconsulent, gastdocent Erasmushogeschool Brussel

Schrijf je nu in!