Tweedaagse excursie “innovatieve woonzorg in Nederland” 16 en 17 maart 2017 DeBeCo § ARANTH i.s.m. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Utrecht en Kenniscentrum Woonzorg Brussel

Omschrijving


DeBeCo § ARANTH

i.s.m. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Utrecht

en

Kenniscentrum Woonzorg Brussel

Tweedaagse excursie “innovatieve woonzorg in Nederland” 16 en 17 maart 2017

Tijd voor een andere aanpak

De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg en er liggen nog grote uitdagingen voor ons. Denk maar aan de vergrijzing, de toename van de langdurige zorg met chronisch zieken, dementie, de alsmaar stijgende kosten van de zorg en de emancipatie van ouderen. Het optimaliseren en de financiering van het bestaande zorgsysteem volstaan niet. Een andere benadering en integrale aanpak is nodig. Alleen door zorg weer op een vanzelfsprekende wijze te verbinden met de maatschappij en het dagelijks leven in de dorpen en steden kunnen we goede zorg voor iedereen betaalbaar houden en recht doen aan de veranderende vraag voor ouderen waarbij prettig wonen en mee blijven doen in de samenleving van belang zijn.

Thema’s

 burgerparticipatie

 zorg in wijk en buurt

 mantelzorg/zelfzorg

 vrijwilligers

 meergeneratiewonen

 slimme oplossingen

Motieven

 Er is behoefte aan langer zelfstandig wonen, diversiteit in wonen en zorg op maat

 Langer zelfstandig wonen en preventie zijn noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden

 Langer zelfstandig wonen met zorg op maat is een integrale opgave

 Afstemming en samenspel tussen zorg, ruimte, infra en verschillende sectoren is noodzakelijk

DeBeCo&Aranth

PROGRAMMA

Donderdag 16 maart 2017

- 08u30 Vertrek per autocar voorplein Station Berchem-Antwerpen, Burgemeester Edgar Ryckaertsplein 1, 2600 Berchem

- 11u00 Aankomst in regio Utrecht

Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt (deelgemeente Zeist)

De coöperatie organiseert de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en zorgbehoeftigen in het dorp. Later zal ook worden voorzien in de zorgbehoeften van gezinnen en jongeren. De ambities reiken: de ontwikkeling van ‘Hart van Austerlitz’; wonen met zorg, onderwijs en elkaar ontmoeten op één plek.

- 10u00 Welkom en presentatie Jan Snijders en Jan Smelik, voorzitter en penningmeester Austerlitz.

- 11u Wandeling door het dorp

- 12u30 Einde bezoek

De Saffier (Utrecht)

Een voorbeeld van een transformatie van een verzorgingstehuis naar zelfstandig wonen aanleunwoningen en intergenerationeel wonen van ouderen

- 13u00 Ontvangst met lunch

- 13u45 Presentatie Pim Koot, directeur

- 14u15 Rondleiding door complex

- 15u00 Einde bezoek

De Seniorenmakelaar (Utrecht)

Ouderen willen zelfstandig blijven wonen maar willen liever niet verhuizen. De Seniorenmakelaar is de spil in de doorstroming van ouderen in de woningmarkt

- 15u00 Presentatie in de Saffier door Claartje Sadée

- 15u30 Einde presentatie

www.desaffier.nl

www.sociuswonen.nl

www.austerlitszorgt.nl

DeBeCo&Aranth

Samen in de Stad (Utrecht)

De Zorgorganisatie Axion Continue in Hoograven zette een netwerk op voor een laagdrempelig aanbod voor senioren; Samen in de Stad is een voorbeeld van verbinding tussen ouderennetwerken in wijken. Nu zijn er negen Utrechtse wijken sociale netwerken opgezet die het senioren mogelijk maken langer zelfstandig en prettig in de wijk te blijven wonen.

- 16u00 Presentatie en wandeling in de wijk, projectleider Samen in de Stad Ingrid Bulsink

- 17u30 Einde bezoek, vertrek richting hotel

Incheck hotel Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 Vianen

- 18u30 Trends in wonen-zorg in Nederland, Danielle Harkes, Manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Utrecht aperitief met hapjes

- 19u30 3- gangen diner in het hotel

Vrijdag 17 maart 2017

- 8u00 Ontbijt, uitcheck kamer

- 9u00 Vertrek met autocar

Zorgerf Buiten-Land (deelgemeente Nijkerk, prov Gelderland)

Een initiatief in Putten van een ondernemersechtpaar in samenwerking met een reguliere zorgorganisatie. Het richt zich vooral naar dagbesteding en wonen van ouderen met dementie die in een landelijke omgeving op een eenvoudige manier samen leven met elkaar. De focus wordt gelegd op recreatieve activiteiten.

- 10u00 Ontvangst door Yvonne en René Van der Leest

- 10u30 Rondleiding

Hart Van Vathorst (Amersfoort, prov Utrecht)

Een samenwerkingsinitiatief in Amersfoort: ouderenzorg, verstandelijke gehandicaptenzorg, kindcentrum en kerk gemeenschap onder één dak; een gebouw met veel ruimte en faciliteiten, ontmoeting, samenwerking, leren van elkaar en versterking….

- 12u00 Ontvangst en lunch

- 13u00 Presentatie en rondleiding

www.hartvanVathorst.nl

www.buiten-land.nl

www.axioncontinu.nl

DeBeCo&Aranth

Concept Thuishuizen (in Vathorst Amersfoort)

Een woonvorm voor ouderen die niet alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. Het is een woonvorm waar je op een leuke manier oud kunt worden. Vijf tot zeven bewoners delen met elkaar een huis, vrijwilligers helpen desgewenst een handje mee en professionals komen alleen ter ondersteuning.

- 14u00 Presentatie door dhr Jan Ruyten

- 15u00 Einde

Buurtcirkels (in Vathorst Amersfoort)

Een sociaal netwerk van mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Buurtcirkel wordt ondersteund door een supportmedewerker of vrijwilliger.

- 15u00 Ontvangst en presentatie André Stierman, projectleider

- 16u30 Einde bezoek

Terugreis

- 16.30 Vertrek naar België

- 19u00 Aankomst station Berchem

Begeleiding: Rudy De Belie, Robert Geeraert

Wij hopen uw interesse gewekt te hebben en u te ontmoeten op deze studiereis.

Met vriendelijke groet

Rudiger de Belie Robert Geeraert

www.janruyten@thuiswelzijn.nl

www.buurtcirkel.nl

DeBeCo&Aranth

Achtergrondinformatie

Daniëlle Harkes, manager van het Kenniscentrum Wonen-Zorg geeft een presentatie over de ontwikkelingen in het wonen en zorg voor ouderen in Nederland.

Tijdens de 2-daagse studiereis bezoeken we zes innovatieve concepten die op zoek zijn naar variatie in wonen en zorg. Tijdens deze kennismaking delen wij kennis, ervaringen en informatie met elkaar en krijgen we een beeld van knelpunten en oplossingen.

We zorgen ervoor dat u ter plekke (ervarings-)deskundigen ontmoet die u meer kunnen vertellen over de kenmerken van de zorg (organisatie en financiering) en het proces.

Op locatie bespreken we strategische keuzes, duurzaamheid, maatschappelijk ondernemerschap, kansen voor synergie en het perspectief van de cliënt; autonomie en zelfstandigheid, mantelzorg en buurtschap.

Tijdens de lunch en het diner is er volop gelegenheid om met elkaar en met ons te praten over uw eigen situatie en beleving.

Besef steeds bij dergelijke buitenlandse bezoeken dat het nooit de bedoeling is om projecten volledig of gedeeltelijk te kopiëren in uw eigen organisatie. Beschouw ze eerder als inspiratie bron om uw eigen woon en zorgvisie bij te stellen of te wijzigen.

Praktisch

De prijs van deze driedaagse studiereis is 650 € (BTW inbegrepen)

Inschrijvingen uiterlijk tot 15 februari 2017

Inclusief:

 1 hotelovernachting met ontbijt

 lunch en diner, incl dranken

 toegang op de locaties,

 transfer per bus vanuit Antwerpen Berchem en terug en tijdens de bezoeken,

 reader met achtergrond informatie van de verschillende projecten,

 professionele begeleiding van het reisprogramma.

We wensen in goed gezelschap inspirerende momenten te beleven. Daarom beperken we de groep tot max 20 personen.

U kunt inschrijven door een mail met uw contactgegevens door te sturen naar rudiger.de.belie@telenet.be of via de website www.DeBeCo-Aranth.be . Inlichtingen: Rudy De Belie (gsm 0475/561721) en Robert Geeraert (robert.geeraert@telenet.be (gsm 0478/260014)

Interesse?

Ben je geïntresseerd in dit project? Of benieuwd hoe DeBeCo&Aranth je bij een soortgelijk project kan helpen? Aarzel niet om ons te contacteren!