Workshop "Het palliatief supportteam: een garantie voor een kwaliteitsvolle ouderenzorg"

Omschrijving

Palliatieve zorg moet veel vroeger en veel breder worden aangeboden aan alle mensen met een levensverkortende aandoening, zo luidt de conclusie van het grootschalige, vier jaar durende wetenschappelijk Fliece-project. Nog teveel palliatieve patiënten worden in hun laatste week nog gehospitaliseerd of krijgen, tegen hun eigen wil, pijnlijke, ongepaste behandelingen. Het palliatief supportteam van een woonzorgcentrum kan er voor zorgen dat de wensen bij het levenseinde van bewoners gerespecteerd worden en zij tijdig palliatieve zorg krijgen. Een goed palliatief supportteam staat garant voor zelfregie en is een hefboom voor kwaliteitsverbetering en arbeidsvreugde bij medewerkers. Op dinsdag 6 maart 2018 (9.30u-12.30u) leidt Robert Geeraert, oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum een workshop waarin de deelnemers handvaten aangereikt krijgen om:

-       een palliatief supportteam uit te bouwen

-       de palliatieve zorgvisie de dagelijkse werking te laten aansturen

-       de kwaliteit van hun zorg te verbeteren

-       het beslissingsrecht van de palliatieve patiënt te respecteren

-       het enthousiasme van hun medewerkers aan te wakkeren

-       aandacht te hebben voor goede rouwzorg

 

Doelgroep: Directies en medewerkers van woonzorgcentra: stafmedewerkers, hoofden bewonerszorg, zorgcoördinatoren, hoofdverpleegkundigen, palliatief referenten, maatschappelijk werkers, paramedici

Locatie: Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Inschrijven www.politeia.be

Interesse?

Ben je geïntresseerd in dit project? Of benieuwd hoe DeBeCo&Aranth je bij een soortgelijk project kan helpen? Aarzel niet om ons te contacteren!