Workshops “cliënt in regie” en “persoonsvolgende financiering”

Omschrijving

 

Sedert 1 januari 2017 kunnen alle personen met een handicap hun gespecialiseerde zorg inkopen met hun persoonsvolgend budget. In  uitvoering  van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming zullen in de komende jaren ook bewoners van woonzorgcentra en cliënten van gezinszorg over een persoonsvolgend budget kunnen beschikken. Deze transitie zal een hele omwenteling veroorzaken. De woonzorgvoorzieningen zullen nog maar een deel van de huidige overheidsfinanciering in handen krijgen en hun klanten moeten verdienen.

In de workshop “cliënt in regie” wordt een referentiekader voorgesteld. De deelnemers kunnen aan de hand van een quickscan de eigen organisatie kritisch evalueren en aan de hand van aangereikte handvaten en instrumenten mogelijke verbeterprojecten uitwerken.

In de workshop ”persoonsvolgende financiering” maken de deelnemers kennis met:

-       de doelstellingen en regels van de persoonsvolgende financiering

-       de ervaringen van voorzieningen en gebruikers in de gehandicaptensector. 

-       de uitgangspunten van de VSB en de wijze waarop de Vlaamse overheid de persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg en gezinszorg vorm wil geven

-       de evaluatie van proefprojecten PVF in de ouderenzorg in Nederland

Zij zullen vernemen hoe zij zich kunnen voorbereiden op de invoering van de PVF.

Doelgroep: Bestuurders, directies, financieel verantwoordelijken en stafmedewerkers van woonzorgcentra en diensten gezinszorg

Datum: dinsdag 20 februari 2018: 9.30u-12.30u (zelfregie)

dinsdag 27 februari 2018: 9.30u-12.30u (persoonsvolgend financiering)

Locatie: Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Inschrijven www.politeia.be

Interesse?

Ben je geïntresseerd in dit project? Of benieuwd hoe DeBeCo&Aranth je bij een soortgelijk project kan helpen? Aarzel niet om ons te contacteren!