Venhoeven CS Amsterdam

Buro Venhoeven CS in Amsterdam, buro met reputatie op vlak vna zorginhoudelijke aspecten en zorgvernieuwing.

OSAR - Antwerpen

Dort Spierings

Dort Spierings (1964) is docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zijn specialisaties zijn de combinatie van wonen en zorg, gebruikersgerichtheid en interdisciplinariteit. Hij studeerde in 1989 af aan de Technische Universiteit Eindhoven als architect-stedenbouwkundige. Na zes jaren als architect stapte hij over naar het hoger onderwijs waar hij ondermeer het lectoraat ZorgGericht Bouwen oprichtte, in combinatie met een eigen bureau. Met de Wenselijke Schaal promoveert Spierings in juli 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vlaams agentschap Zorg en gezondheid

Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.

Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH)

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

LEIF LevensEindeInformmatieforum

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF werd begin 2003 opgericht naar aanleiding van de wetten inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van kracht werden. LEIF ontstond als open forum voor zorgverleners, patiënten en hun familie, omdat het snel duidelijk werd dat slechts weinigen onder hen vertrouwd zijn met de inhoud van deze wetten.

Vlaamse ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad wil de ervaring en competenties van ouderen samenbrengen en inzetten om een essentiële bijdrage te leveren tot het versterken van de maatschappelijke slagkracht van alle ouderen in Vlaanderen en Brussel, en om een samenleving te bevorderen die actief ouder worden voor iedereen mogelijk maakt.

Forum palliatieve zorg

Het Forum palliatieve zorg is een open plaats voor uitwisseling, vorming en dienstverlening voor alle partners uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Het Forum is het netwerk Palliatieve Zorg van de thuisbegeleidingsequipe Omega.


W.E.M.M.E.L Expertisecentrum levenseinde

W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’, is de plaats waar personen en organisaties elkaar kunnen vinden in een dialoog aangaande het levenseinde.Het centrum bundelt expertise en wetenschappelijke kennis, neemt een actieve rol op in het maatschappelijk debat en doet aan sensibilisering en praktische ondersteuning van de brede bevolking, de patiënt, de mantelzorger en de hulpverlener op vlak van levenseindebeslissingen en levenseindezorg. Dit gebeurt in het kader van de rechten van de patiënt en met het volle respect voor zijn beslissingskader en autonomie.

Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool biedt een brede waaier van bacheloropleidingen aan: sociaal werk, idea- en innovationmanagement, communicatiemanagement ( departement management, media en maatschappij), verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde (departement gezondheidszorg)

Solidariteit voor het Gezin

Solidariteit voor het Gezin is een autonome dienst voor welzijns- en gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt vertrekkend van de thuiszorg, maar naargelang de behoeften van haar cliënten, zich bovendien engageert om aanvullende dienstverlening te organiseren en te coördineren. Solidariteit voor het Gezin biedt volgende diensten aan: thuisverpleging, lokaal dienstencentrum, gezinszorg, huishoudhulp met dienstencheques, karweidienst, kort verblijf, nachtzorg, oppas, poetshulp, kraamzorg, serviceresidentie, zorghotel.