​Onlinehulpverlening zit in de lift


Hulpvragers maken meer en meer gebruik van online tools en sociale media en ook hulpverleners zijn online meer aanwezig. Vandaag bestaan er tal van manieren voor hulpvragers om in contact te treden met hulpverlening. Niet in het minst in Vlaanderen. Zo werd vorig jaar nog de nieuwe website van ‘Fit in je Hoofd’ voorgesteld, met een interactieve tool gericht op zelfhulp en coaching. Ook 1712 en platform zelfmoord 1813 maken intussen gebruik van onlinehulpverlening. Dit alles illustreert dat deze instrumenten hun plaats verwerven in de hulpverlening Onlinehulp is complementair met andere vormen van hulpverlening. Daarnaast kan onlinehulp ook de opstap zijn naar een klassieke vorm van hulpverlening. Eén van de belangrijkste doelen van het congres “Onlinehulp in welzijn en gezondheid” op 3 juni 2015 was om welzijns- en gezondheidsorganisaties een duwtje in de rug te geven om hun onlinehulpaanbod uit te bouwen of aan te scherpen. Dat er aandacht is voor online modules is duidelijk. Een bevraging in het werkveld wees uit dat 3 op 4 organisaties in de sector plannen heeft om hun onlinehulpaanbod uit te breiden. Op dit congres, dat tot stand kwam in samenwerking met het innovatieplatform Flanders’ Care, lichtte minister Jo Vandeurzen zijn beleidsacties toe. Concreet gaat het om volgende initiatieven:

-Realiseren van een intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp

-Stimuleren van de aandacht voor kwaliteit van onlinehulp

-Helpen de digitale kloof verder te dichten

-Ontwikkelen van een vormingsprogramma “basiskennis online hulp”

-Formuleren van voorstellen voor het wegwerken van regelgevende belemmeringen voor onlinehulp

-Investeren in de ontwikkeling van een sociale kaart van het onlinehulpaanbod

-Samenwerking van de Vlaamse overheid met federale overheidsdiensten om het onlinehulpaanbod voor welzijn en gezondheid verder te optimaliseren

-Stimuleren, waar mogelijk, van bestaande fondsen om hun middelen toegankelijk te maken voor onlinehulp-projecten

-Voorzien in een ontwikkelingsincentive i.v.m. onlinehulp voor organisaties

-Lanceren van een Scriptieprijs onlinehulp