6 randvoorwaarden voor kwaliteit van leven bij dementie

 • Voldoende deskundig personeel
  Zorgprofessionals constateren dat zij nu voldoende deskundig personeel missen. Tegelijkertijd ervaren zij last van het imago van de zorg. Mensen hebben door het nieuws het idee dat zorgverleners altijd te druk zijn door personeelsgebrek. Volgens zorgprofessionals durven naasten daardoor minder te vragen en willen daardoor minder mensen in deze sector werken. Tegelijkertijd vinden de zorgprofessionals dat personeelsgebrek geen reden is om geen bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie.
 • Tijd Zorgprofessionals ervaren dat zij de tijd nodig hebben om bij te kunnen dragen aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naasten. Sommigen ervaren te weinig tijd door een te grote caseload, administratielast en personeelsgebrek.
 • Financieringsstromen
  Zorgprofessionals en managers vinden de financieringsstromen erg complex en niet helpend voor het leveren van goede zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.
 • Administratie op de groep
  Zorgprofessionals ervaren het als onprettig om de administratie op de groep bewoners te doen. Als ze dit niet willen dan zijn ze genoodzaakt om het in hun vrije tijd te doen. Sommige organisaties werken met een iPad voor het rapporteren, wat niet altijd hand in hand gaat met een fijne basishouding.
 • Genoeg plaatsen creëren ondanks tendens ‘langer thuis’
  Zorgprofessionals zien sommige maatschappelijke ontwikkelingen als belemmerend voor het bijdragen aan kwaliteit van leven. Een ontwikkeling is dat steeds meer mensen gewenst of ongewenst langer thuis blijven wonen. Dit heeft als gevolg dat er minder plaatsen worden gecreëerd, terwijl deze soms wel nodig zijn.
 • Maatwerk voor subdoelgroepen
  Er is steeds meer aandacht voor de verschillende subdoelgroepen van mensen met dementie. Zo zijn er jonge mensen met dementie, mensen met dementie en een verstandelijke beperking of mensen met een bepaalde culturele achtergrond en dementie. Deze subdoelgroepen hebben over het algemeen andere wensen en behoeften. Dit betekent dat een bijdrage aan kwaliteit van leven in sommige gevallen iets anders vraagt. Hierin is maatwerk belangrijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief