Aantel gedwongen opnames van ouderen in Nederland stijgt flink

Sinds 2014 zijn veel verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland gesloten. Daardoor wonen ouderen langer thuis. Voor ouderen met psychiatrische problemen of dementie is dit erg moeilijk. Zij worden zo goed mogelijk geholpen door mantelzorgers. Zij kunnen echter niet dezelfde zorg bieden als in een verpleeghuis. Als het dan echt niet meer gaat is een gedwongen opname in een instelling vaak de enige oplossing.  "MIND" Landelijk Platform Psychische Gezondheid wijt de toename van het aantal gedwongen opnames aan falende zorgverlening. Mensen met complexe psychiatrische problemen zoeken vaak lang naar de juiste hulp, tot het op een gegeven moment misgaat. Dan is een gedwongen opname het laatste redmiddel. Vilans heeft een model ontwikkeld om te voorkomen dat ouderen bij spoedsituaties onnodig worden verplaatst. Dit moet er voor zorgen dat minder ouderen in een spoedsituatie bij een huisartsenpost of spoedeisende hulp terechtkomen. Het model beschrijft negen verschillende stappen die ouderen zetten als zij in een spoedsituatie terecht komen. Expert Monique Spierenburg zegt: 'Integrale en persoonsgerichte samenwerking is heel belangrijk bij kwetsbare ouderen die terechtkomen op de SEH of huisartsenpost. Daarom is er betere samenwerking en afstemming nodig tussen organisaties en professionals die bij een oudere betrokken zijn. Denk aan de thuiszorg, huisarts, paramedici, ziekenhuis, geriatrie, verpleeghuis, geriatrische revalidatiezorg, psycholoog, psychiater en het wijkteam.'Schrijf je in voor onze nieuwsbrief