Academische werkplaatsen effectieve vorm van samenwerking

In zes, structureel gesubsidieerde, academische werkplaatsen ouderenzorg in Nederland doen universiteiten samen met zorgverleners, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen onderzoek naar goede verpleeghuiszorg. Bij alle academische werkplaatsen ligt de focus op het verbinden van wetenschap en praktijk. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar kennisvragen die leven in de dagelijkse zorgpraktijk. De aangesloten zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de onderzoeksthema’s en -prioriteiten. Het eigenaarschap ligt daardoor dicht bij de zorgorganisaties, en daarmee dicht bij de mensen op de werkvloer. Zo hebben de resultaten uit het onderzoek direct effect op de kwaliteit van zorg die kwetsbare ouderen in verpleeghuizen ervaren. Tijdens de werkbezoeken kwam naar voren dat bestuurders van de aangesloten zorgorganisaties een belangrijke rol spelen in het verbinden van wetenschap en praktijk. Zij zijn degenen die binnen hun eigen organisatie de juiste voorwaarden moeten scheppen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg, door medewerkers de tijd en de ruimte te geven om zichzelf verder te ontwikkelen Zorgverbetering komt vaak van onderop, maar het kan nooit zonder de commitment van bestuur en management

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief