Boek De Wenselijke Schaal

Interessante doctoraatstudie omtrent fysieke schaalgrootte en sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen.