Burgerinitiatieven: het Dorpsoverleg Elsendorp


Het Dorpsoverleg organiseert overleg tussen alle Elsendorpers en zet zich in voor het dorp als geheel, niet voor individuele vragen. Een belangrijk onderdeel van het Dorpsoverleg is het project ‘Zorg door en voor Elsendorpers’, waarbij gewerkt wordt aan de invoering van aansluitende hulp en (geïndiceerde) zorg, die zoveel mogelijk door dezelfde persoon binnen een cliëntsituatie wordt geboden en uit het eigen dorp of directe omgeving afkomstig is. Ouderen in Elsendorp ervoeren het als problematisch dat veel verschillende personen ingezet werden voor hulp in het huishouden, verzorging en verpleging per cliëntsituatie door grote thuiszorgorganisaties. De afgenomen betrokkenheid van hulpverleners werd als belangrijkste reden gezien voor deze problematiek. Het was daarom de wens van het Dorpsoverleg om zorg voor Elsendorpers te laten uitvoeren door personeel afkomstig uit het dorp op basis van persoonsgebonden budgetten. Het Dorpsoverleg wilde de verantwoordelijkheid nemen om de zorg op eigen wijze te organiseren en heeft samen met een thuiszorgorganisatie Dorpsoverleg het Zorgteam Elsendorp opgezet, waarin zeven parttime verzorgenden en verpleegkundigen uit Elsendorp zitten. Zorgvragers met een persoonsvolgend budget kunnen daarom altijd een zorgverlener krijgen die afkomstig is uit het eigen dorp en door de korte reistijd meer tijd heeft voor een praatje. Als mensen zorg nodig hebben kunnen zij bellen met de coördinator van het Zorgteam, die zelf ook lid is van het team. Wanneer men contact met haar opneemt, kunnen ze de volgende dag al gebruik maken van het Zorgteam Elsendorp. De coördinator van het Zorgteam doet dan voor de cliënt, in samenspraak met de huisarts, de aanvraag voor een indicatie voor een persoonsvolgend budget Ook kan de thuiszorgorganisatie, indien gewenst, het PGB van cliënten beheren, zodat cliënten niet zelf met de papieren rompslomp zitten. Ook voor hulp in het huishouden heeft de commissie Zorg op Maat een pool van tien Elsendorpers samengesteld die hulp in huishouding kunnen bieden. De commissie Zorg op Maat heeft de taak van dorpsondersteuner in het leven geroepen om de samenwerking van formele en informele zorg te vergroten. De dorpsondersteuner, die lid is van het wijkteam, helpt inwoners met het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Zij kijkt wat de hulpvrager zelf kan doen en zoekt naar ondersteuning in de (in)formele omgeving. Meer info: www.vilans.nl