Buurtcirkels

Een Buurtcirkel is een netwerk bestaande uit negen tot twaalf mensen, ondersteund door een supportmedewerker of vrijwilliger. De deelnemers wonen in dezelfde wijk, hebben ondersteuning nodig en helpen elkaar onderling vanuit hun persoonlijke kwaliteiten. De methodiek is ontwikkeld in Londen, door de organisatie Keyring. De aanpak is ontwikkeld voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar dit vanwege psychiatrische problemen of een verstandelijke of lichamelijke beperking niet alleen kunnen. De onderlinge en professionele ondersteuning is gericht op het opbouwen van een informeel netwerk, De begeleiding is erop gericht om deel te nemen aan het leven in de wijk: de buurvrouw een handje helpen, naar de koffieochtend in het wijkcentrum, meedoen aan buurtinitiatieven, enzovoort. In 2013 is Pameijer in Rotterdam van start gegaan met vijf Buurtcirkels, in 2015 is dit gegroeid tot 15 cirkels. Bij het opzetten van een Buurtcirkel is een projectleider van Pameijer betrokken. In reeds opgestarte Buurtcirkels worden de deelnemers ondersteund door een vrijwilliger uit de wijk. Een supportmedewerker van Pameijer coacht waar nodig. (De aanpak werkt vanuit de visie van Community Support en Supported Living). Een Buurtcirkel start met één vrijwilliger en gemiddeld zes deelnemers. De deelnemers ontwikkelen de Buurtcirkel zelf, met ondersteuning van een supportmedewerker en een projectleider. Het is de bedoeling dat de Buurtcirkels uitgroeien naar ongeveer 12 deelnemers. Vóór de start van de Buurtcirkel ontvangen de deelnemers een aantal uur per week ondersteuning van een begeleider van Pameijer, of woonden zij in een (beschermende) woonvorm. De deelnemers ondersteunen nu elkaar, doordat ze aanvullende vaardigheden en talenten hebben. De deelnemers worden in eerste instantie bijgestaan door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger is bekend in de wijk en ondersteunt de deelnemers in de onderlinge samenwerking, het leggen van contacten met wijkbewoners en het bouwen van een eigen netwerk. Waar nodig biedt de betrokken supportmedewerker individuele ondersteuning. Deelnemers van een Buurtcirkels ervaren meer eigen regie en krijgen de mogelijkheid om iets te betekenen voor een ander, een goede buur te zijn. De deelnemers groeien naar meer zelfstandigheid en ontwikkelen (sociale) vaardigheden. Deelname aan een Buurtcirkel zorgt daarnaast voor een groter sociaal netwerk en meer aansluiting in de wijk. Het resultaat is dat deelnemers minder aanspraak doen op professionele ondersteuning en zij vervullen een rol van betekenis voor anderen in hun directe woonomgeving. Bron: www.keyring.orgg ; www.buurtcirkel.nl