Buurtteams Amsterdam gaan van start

Vanaf 1 april 2021 kan elke Amsterdammer terecht bij een buurtteam voor vragen en ondersteuning op het gebied wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid. Elk buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met verschillende expertises.

Samen met de Ouder- en kindteams worden de buurtteams de spil in de wijk waar alle zorg en ondersteuning samenkomt. Fysiek nabij in de buurt en in samenhang georganiseerd: eenvoudig, herkenbaar en laagdrempelig. Een plek in de buurt waar men kan binnenlopen of naar toe kan bellen. Zorg en ondersteuning wordt daarmee beter vindbaar voor inwoners.

De buurtteams ondersteunen cliënten om hun situatie duurzaam te verbeteren en zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Altijd in afstemming met de cliënt en zijn of haar specifieke situatie: dicht bij zijn of haar leefwereld. Ze doen dat door te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve voorzieningen in de buurt. Waar nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. Met Buurtteams Amsterdam willen we die weg eenvoudiger maken. Het gaat erom dat Amsterdammers de juiste zorg straks makkelijker kunnen vinden. Professionals willen we versterken om hun werk makkelijker te maken: de onderlinge lijnen zijn kort, kennis en expertise is dichtbij en de administratieve lasten zijn laag.

Door nauwe samenwerking tussen de sociale basis, Buurtteams Amsterdam, Ouder- en kindteams én aanvullende Wmo- voorzieningen kan zorg integraal en in samenhang worden aangeboden. En dus herkenbaarder en simpeler voor de Amsterdammer.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief