Crisiscommunicatie in de ouderenzorg

De 7 geboden van crisiscommunicatie

1. Zorg dat je voorbereid bent op verschillende soorten crises en werk daarvoor diverse scenario’s uit.

2. Toon altijd empathie met de betrokkenen.

3. Kader het probleem af en bepaal de kernboodschap: wat is er gebeurd met wie en welke stappen ondernemen wij om de crisis aan te pakken.

4. Wijs geen schuldigen aan.

5. Wees open en transparant: Wat is er aan de hand? Wat doen wij er aan?

6. Interne communicatie gaat voor externe communicatie

7. Monitor de communicatie over de crisis via de (sociale) media.

Communicatietips rondom corona

• Zorg dat medewerkers, familie en vrijwilligers gelijk geïnformeerd worden bij een uitbraak van het corona-virus.

• Stel een telefonische (corona-) helpdesk en een corona-mailbox in voor zowel medewerkers als familie en mantelzorgers.

• Verstuur regelmatig een nieuwsbrief naar alle betrokkenen: medewerkers, bewoners, naasten en vrijwilligers. Gebruik dezelfde informatie als basis en pas indien relevant per doelgroep de tekst nog aan.

• Medewerkers hebben geen tijd om uitgebreide berichten te lezen. Om medewerkers snel te informeren over het laatste nieuws, nieuwe richtlijnen en afspraken, kun je een app inzetten. Ook kun je regelmatig een webinar organiseren om iedereen te informeren en waar medewerkers hun vragen kunnen stellen.

• Gebruik zoveel mogelijk beschikbare digitale communicatiemiddelen om de familie te informeren zoals bijvoorbeeld Carenzorgt of Familienet.

• Neem medewerkers mee in alle afwegingen rondom corona, spreek waardering uit en geef ze vertrouwen.

• Geef aandacht aan de psychische belasting van medewerkers en stel bijvoorbeeld een luisterlijn in voor medewerkers die hun hart willen luchten. Hierbij zijn bijvoorbeeld de psycholoog en geestelijk verzorger beschikbaar voor een luisterend oor en gesprek met medewerkers. Zet teamreflectie in als middel om de nazorg voor medewerkers goed te borgen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief