De Nederlandse ouderenzorg worstelt met dezelfde problemen

Hoewel Nederland er prat op gaat “ bij de beste ouderenzorg van de wereld te horen” hebben hun verpleeghuizen analoge problemen als onze woonzorgcentra en liggen de sterftecijfers quasi even hoog. De meeste aandacht van de twee bevoegde ministers ging lange tijd naar de ziekenhuizen. Er dreigde een tekort aan bedden op intensieve zorg. Voor de regering is dat probleem acuter dan het tekort aan mondmaskers of schorten in de verpleeghuizen. Volgens de vakbonden moeten daardoor meer dan een miljoen mensen in onveilige omstandigheden werken. Er ligt nu een plan klaar dat de verdeling van materiaal beter moet regelen.. Veel te laat, is de kritiek. De verpleeghuizen stonden ook niet vooraan in de rij bij de verdeling van beschermend materiaal. Nederland kampt met allerhande tekorten en aanvankelijk moesten de instellingen zelf op zoek naar materiaal. Pas begin april ging de regering er zich mee bemoeien, maar ook zij slaagde er niet altijd in bestellingen (tijdig) binnen te halen. Dat het probleem van de verpleeghuizen langere tijd minder de aandacht trok, komt ook omdat in de Nederlandse dodencijfers lang niet alle verpleeghuisbewoners die meer dan waarschijnlijk stierven aan covid-19, zijn meegeteld. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief