De verlengde bacheloropleiding (4 jaar) start in het academiejaar 2016-2017, de factuur ligt al klaar

Om te voldoen aan de Europese regels (2300 u stage in plaats van 1400 u) wordt de bacheloropleiding verpleegkunde vanaf volgend academiejaar in Vlaanderen verlengd met één jaar. Wallonië verlengt de opleidingsduur voorlopig niet.

Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer vindt de verlenging van de bacheloropleiding verpleegkunde een goede zaak voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. Zij beweert zelf dat de 2300 u stage die Europa voorschrijft in principe mogelijk is in drie jaar maar dat dit afbreuk zou doen aan de noodzakelijke theoretische ondersteuning van de opleiding. “Verpleegkunde is vooral klinisch redeneren. In het 4° jaar komen de theorie en de praktijk samen en leren studenten hun volle verantwoordelijkheid als verpleegkundige opnemen.”

De hogescholen zijn (begrijpelijk) enthousiast, het werkveld is verdeeld. Directies van zorgvoorzieningen zijn het eens dat de deskundigheid van verpleegkundigen verder moet verhoogd worden, maar zien tegelijkertijd nog werk op vlak van differentiatie tussen drie jaar opgeleide HBO5 en vier jaar opgeleide bachelor verpleegkundigen. Alhoewel ook woonzorgcentra zich in de toekomst gaan moeten voorbereiden op “thuishospitalisatie” stellen wij toch serieuze vraagtekens over de meerwaarde van een (duurdere) vierjarige opleiding voor de ouderenzorg. Wat woonzorgcentra vooral nodig hebben zijn begeleiders, die present zijn, kunnen loslaten, faciliteren en respect tonen voor de rechten en waarden van bewoners. Het is de bedoeling dat bachelor-studenten tijdens de stage in het vierde jaar een vergoeding (lager dan het normale loon) zullen krijgen. De grote vraag is wie voor de betaling hiervan zal instaan. De ogen van de koepels zijn al gericht naar het RIZIV. Wij vinden dat ook de voorzieningen zelf die goedkopere, competente medewerkers (vandaag na drie jaar bekwaam om hun beroep uit te oefenen tegen een volwaardig loon) in dienst kunnen nemen hier ook hun steentje kunnen aan bijdragen.

Vanaf het academiejaar 2019-2020 (wanneer het vierde jaar voor het eerst zal worden georganiseerd) zal voor de betaling van deze stagevergoedingen ongeveer 10 mio euro per jaar nodig zijn. Zijn beleidsmakers en koepels ook bereid om een zelfde som op tafel te leggen voor de empowerment van patiënten (bewoners) en mantelzorgers die zij in de conceptnota geïntegreerde zorg voor chronische patiënten allen zo fel bewierookt hebben?