 Een databank voor geschikte interventies in de ouderenzorg

Deze commissie beveelt de Vedermethode voor personen met dementie aan. Hoofddoel is meer plezierige momenten voor mensen met lichte tot verder gevorderde dementie die wonen in zorginstellingen, door contact tussen deze bewoners en hun omgeving en een tijdelijke onderbreking van eventueel apathisch en sociaal geïsoleerd gedrag

Een duo van professionele acteurs van Theater Veder geeft een huiskamervoorstelling volgens de Veder Methode voor een groep van twaalf tot veertien bewoners met licht tot verder gevorderde dementie in een zorginstelling. Tijdens de huiskamervoorstelling volgens de Veder Methode wordt wederkerig contact bewerkstelligd op een manier die is afgestemd op zowel de cognitieve en emotionele status van de bewoners als op hun behoefte, beleving en herinneringen. Hierbij worden theatrale prikkels aangeboden zoals rolfiguren, verhalen, liederen, gedichten en attributen Voor mensen met dementie is het belangrijk om sociaal betrokken te blijven. Zij geven aan dat sociaal contact voor hen een van de belangrijkste behoeften is. Met de voortschrijding van dementie neemt echter het vermogen om zelfstandig sociaal contact te leggen af. Apathie en sociaal isolement komen veel voor bij bewoners van psychogeriatrische zorgafdelingen en hebben een negatieve invloed op het welbevinden en de kwaliteit van leven. Positieve bejegening kan apathie doorbreken. Wanneer dit geschiedt via de Veder Methode, is tijdens en zelfs twee uur na de interventie een positief effect gebleken op gedrag, stemming en kwaliteit van leven van bewoners. De Veder Methode integreert elementen van bestaande persoonsgerichte communicatiemethoden (belevingsgerichte zorg, reminiscentie, Validation en Neuro Linguïstisch Programmeren) en combineert deze met theatrale communicatie. Deze methoden hebben ook afzonderlijk een positieve invloed op het gedrag van mensen met dementie