​Ervaringsdeskundigen zetten eerste stappen in algemene zorg


In het verleden deed de Vlaamse Zorginspectie wel al beroep op het Vlaams patiëntenplatform om patiënten beter te kunnen betrekken tijdens hun inspectierondes. Ze waren op zoek naar ‘tips and tricks’ om patiënten zo goed mogelijk te kunnen betrekken bij het bevragen van kwaliteitstrajecten in ziekenhuizen. Zowel in binnen- als buitenland is een tendens naar meer patiëntenparticipatie vast te stellen, zoals bijvoorbeeld door het inschakelen van ervaringsdeskundingen. In het algemeen zien we echter dat patiëntenparticipatie in België, ondanks de verschillende positieve effecten, nauwelijks is uitgebouwd. Een van de redenen is het ontbreken van gepaste werkwijzen om patiënten te introduceren in de zorg(organisatie). Om die leemte te vullen, loopt momenteel een proefproject met 14 ervaringsdeskundigen op drie afdelingen in UZ Leuven: raadpleging atopisch eczeem, het niercentrum en revalidatiecentrum. Het is de eerste keer dat ervaringsdeskundigen in ons land in een algemeen ziekenhuis op deze wijze aan de slag gaan. Vooralsnog vind je ze alleen terug in de geestelijke gezondheidssector. In de armoedesector wordt het concept al een tiental jaar toegepast. De ervaringsdeskundigen in het onderzoeksproject in UZ Leuven zullen andere patiënten informeren en ondersteunen. Ze zullen er ook mee nadenken over mogelijke verbeteringen op vlak van de zorgorganisatie van de ziekenhuisafdelingen of -raadplegingen. Let op: niet eender welke patiënt komt in aanmerking als ervaringsdeskundige van een bepaalde aandoening of ziekte. De kennis over je eigen situatie is heel specifiek: je vertrekt vanuit je eigen ervaring omtrent een probleem. Ervaringsdeskundigheid overstijgt die individuele ervaring. Trefpunt Zelfhulp organiseert opleidingen om personen hun ervaring te leren omvormen om als ervaringsdeskundigen te kunnen functioneren. Ook de personen in het proefproject hebben zo’n opleiding achter de rug.