Expeditie Begonia

Onze Nederlandse collega's van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren op woensdag 11 oktober 2017 voor de 3e keer "Expeditie Begonia": het landelijke congres over innovatieve woonzorgvormen. Dit keer verkennen zij de grenzen van het langer thuis wonen, de (on)mogelijkheden van zelfstandig wonen, van de onderlinge zorg en van het samenwerken.

Welke oplossingen zijn er om mensen veilig en comfortabel te laten wonen waarbij leefplezier voorop staat? Welke voorzieningen en woonzorgprojecten leveren een bijdrage aan het oprekken van grenzen zonder deze te overschrijden? En hoe staat het met de draagkracht in de wijk?

In een afwisselend programma maakt u kennis met woonvormen die ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek in staat stellen comfortabel te wonen met zorg nabij. Met voorbeelden van projecten die de meest kwetsbare burgers en hun omgeving ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Praktische info en het gedetailleerd programma vind je op www.kcwz.nl