Het Nieuwe Dorp test innovaties in de zorg

Een disruptive solution voor de zorgomgeving. Dat moest DoepelStrijkers realiseren, die drie jaar geleden de pitch van opdrachtgever Siza won voor dit project. Het Nieuwe Dorp is een herontwikkeling van Het Dorp, een woonlocatie voor zorg en begeleiding voor mensen met een beperking. De nieuwbouw heeft een omvang van 5.000m2 en is in maart 2020 opgeleverd.

Van binnen naar buiten

DoepelStrijkers ontwierp een nieuw pand dat als lerende omgeving moet dienen en die tijdelijke gebruikers van het dorp voorbereiden op een zo spoedig mogelijke terugkeer in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Het gebouw is ontworpen met een gebruikersgerichte benadering en moet mensen met een handicap helpen om hun leven weer in de hand te krijgen.


Het Nieuwe Dorp is een circulair en gezond gebouw, ontworpen op basis van de uitgangspunten van Active House. © APA Foto


De stedenbouwkundige setting van het eerste dorp werd gekenmerkt door een heuvelachtig landschap waaraan gestapelde woningen staan die op twee niveaus worden ontsloten. Daarbij maakten bewoners hun eigen voordeur herkenbaar met persoonlijke objecten. Dit element wilde DoepelStrijkers behouden. Op basis van een analyse van de gebruikers en hun specifieke benodigde gebruikseisen werd het gebouw van binnen naar buiten ontworpen.

Verbinding

Het gebouw heeft heldere oriëntatiepunten met veel daglichttoetreding. Om groepsvorming en interactie te bevorderen, is de maximale groepsgrootte per verdieping op zeven of acht personen gezet. Ook heeft iedere vloer een gezamenlijk terras en een gangzone. Het ontwerp faciliteert ontmoeting, maar creëert ook voldoende gelegenheid voor privacy. De zuidzijde van het gebouw is een terraslandschap, terwijl de andere zijde een grote open ruimte biedt voor het innovatiecentrum. De gangzone voor de woningen hoog in het gebouw heeft een sterke relatie met buiten en zicht op de Amsterdamse weg. Deze zone is rustig voor mensen die beginnen aan hun revalidatie. De woningen laag in gebouw zijn sterker verbonden aan het centrum. Deze bewoners participeren actief in de verbeteringen van de zorg. De architectuur is hiermee drager van het zorgproces in het gebouw.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief