Het programma " In voor mantelzorg-thuis" van Movisie en Vilans

Voor het programma In voor mantelzorg-thuis zijn Movisie en Vilans op zoek naar organisaties die in hun werkgebied, regio of gemeente, de samenwerking voor en met mantelzorgers en vrijwilligers willen verbeteren. Zij krijgen twee jaar lang begeleiding, terwijl ze in de praktijk, samen met andere lokale organisaties, aan de slag gaan met verbeteracties. De opzet van het programma In voor mantelzorg-thuis is om met elkaar aan de slag te gaan in lokale lerende praktijken. In zo’n lerende praktijk participeren deelnemers uit verschillende organisaties met een werkgebied op wijk, lokaal of regionaal niveau. Dit kunnen partijen zijn met wie al een samenwerking is of partijen die graag een samenwerking willen starten. Gezamenlijk pakken de organisaties een vraagstuk op rondom mantelzorg, gebaseerd op een urgent vraagstuk vanuit het lokale werkgebied.

Een traject duurt 20 maanden. Er is plaats voor 10 van deze lerende praktijken in Nederland. De eerste intakegesprekken zijn in de loop van april. De voorbereidingen starten nog voor de zomer. De organisaties krijgen begeleiding van een duo van thema-coördinatoren – werkzaam bij de kennisinstituten van Movisie en Vilans – voor 1 dag in de week. Zij hebben kennis over uw vraagstukken en de mogelijke oplossingen daarvoor en beschikken over (praktijk)kennis over duurzaam leren en implementeren. U betaalt niets voor deelname aan In voor Mantelzorg-thuis, maar u investeert wel tijd en menskracht. In voor mantelzorg-thuis is een vervolg op het eerdere programma In voor mantelzorg. Ook toen kregen organisaties begeleiding bij het verbeteren van de samenwerking met mantelzorg. Deze keer richt het programma zich op informele zorg voor ouderen in de thuissituatie, duurt het programma langer en is ook de samenwerking met vrijwilligers onderdeel van de verbeteringstrajecten.

Het programma In voor mantelzorg–thuis is onderdeel van het programma Langer Thuis en wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van VWS.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief