Het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH) “nieuwe stijl”

Het hoofbestuur van het VAPH is op 20 juni verhuisd. Het nieuwe adres is: VAPH, Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

Het VAPH blijft - naast de persoonsvolgende financiering - inzetten op tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en op rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is meer laagdrempelige handicapspecifieke begeleiding, dagopvang en verblijf. Het VAPH financiert ook nog het PAB voor de minderjarigen.

Er zijn nu 3 afdelingen binnen het VAPH:
- de afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen is vooral bezig met de aanvragen van een persoonsvolgend budget (erkenning handicap, budgethoogte, prioriteitengroep of automatische toekenningsgroep) en voor de aanvraag en toekenning van hulpmiddelen voor de persoon met een handicap. Afdelingshoofd: Evert Wuyts

- de afdeling Dienstverlening budgethouders stelt het persoonsvolgend budget ter beschikking en volgt de besteding van het budget op. Afdelingshoofd: Dirk Vanderstighelen

- de afdeling Financiering en Zorgplanning vergunt en financiert professionele organisaties en staat in voor overleg en afstemming over het regionaal zorgaanbod. Afdelingshoofd: Jos Theunis

Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale contactpunten, zodat elke persoon met een handicap met zijn/haar vragen dicht bij huis terecht kan, bijvoorbeeld over zijn/haar registratie op de wachtlijst, aanvraagdossier, budgetbesteding, …

Naast de 3 afdelingen zijn er ook ondersteunende teams (beleid en organisatie, IT, communicatie, klachtenbeheer, infolijn, ...) die bruggen bouwen over de afdelingen heen. Deze teams worden geleid door de administrateur-generaal James Van Casteren.