​Hoe kan je als zorgaanbieder een vergunning aanvragen bij het VAPH om betaald te worden via vouchers van een persoonsvolgend budget? (bron: VAPH/Perspectief 20/20)

Hoe kan je als zorgaanbieder een vergunning aanvragen bij het VAPH om betaald te worden via vouchers van een persoonsvolgend budget? (bron: VAPH/Perspectief 20/20)

De persoonsvolgende financiering (PVF) brengt een hele dynamiek op gang en zal het voorzieningen­landschap in Vlaanderen grondig hertekenen. Voorzieningen krijgen niet langer een jaarlijkse subsidie van het VAPH - het is de persoon met een handicap die beslist aan welke ondersteuning hij zijn persoonsvolgend budget (PVB) besteedt. Dat heeft bij vele voorzieningen de voorbije jaren al een grondige herdenking van hun aanpak gestimuleerd: hun aanbod wordt flexibel, ze worden sociale ondernemers. Ook is nu al duidelijk dat nieuwe initiatiefnemers zich zullen aandienen om mee in te spelen op de vraag van personen met een handicap. Een groter aanbod - meer gediversifieerd - is allicht een positieve evolutie. Maar natuurlijk alléén als de ondersteuning kwaliteitsvol blijft. Om dat te garanderen, zal het VAPH werken met vergunningen. Wil een zorgaanbieder betaald worden via vouchers van een PVB? Dan moet ze een vergunning hebben.

De vergunning is verplicht voor zorgaanbieders die collectieve zorg aanbieden en hiervoor personeel tewerkstellen. Behalve als het gaat om:

 • organisaties erkend binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die maximaal vijftien budgethouders collectief kunnen ondersteunen via de cashformule
 • ouderinitiatieven die maximaal vijftien budgetten samenleggen via de cashformule
 • groene zorginitiatieven, in het kader van dagbesteding

De huidige VAPH-voorzieningen krijgen de vergunning automatisch. Omdat ze al aan de kwaliteitseisen beantwoorden, hoeven ze niets extra te doen. Zo garandeert het VAPH dat de huidige gebruikers hun ondersteuning van vandaag blijven behouden als ze dat willen.

En organisaties die een vergunde aanbieder willen worden? Zij kunnen sinds 1 september een aanvraag indienen bij het VAPH.

Een aanvraagdossier indienen

Om een vergunning aan te vragen, moet de organisatie:

 • bewijzen dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoet
 • een ondernemingsplan insturen

Het VAPH stelt documenten ter beschikking om het aanvraagdossier samen te stellen.

1. De voorwaarden

Niet elke organisatie komt in aanmerking voor een vergunning.

Er zijn drie voorwaarden:

 • De organisatie heeft de rechtspersoonlijkheid van een vzw, een cvba met sociaal oogmerk of een openbaar bestuur.
 • De organisatie vermeldt in haar statuten dat minstens één van haar doelstellingen is om personen met een handicap te ondersteunen.
 • De organisatie verklaart dat ze zich houdt aan de regelingen getroffen in cao 319.01. (Behalve openbare besturen: zij volgen de cao van de openbare besturen.)

Is de kandidaat-organisatie een onderdeel van een grotere organisatie?
Dan moet ze zich toch als autonome entiteit verantwoorden.

2. Het ondernemingsplan

De organisatie vermeldt in het ondernemingsplan haar:

 • missie en visie
 • SWOT-analyse
 • financieel plan

De organisatie zegt ook:

 • aan wie ze ondersteuning wil aanbieden (regio, doelgroep, aantal personen,...)
 • hoe ze de ondersteuning wil aanbieden (competenties, mensen, middelen,...)
 • hoe ze de levenskwaliteit van haar cliënten precies wil verhogen

Het antwoord afwachten

Dient een organisatie een aanvraag in? Dan geeft het VAPH binnen de zes maanden uitsluitsel.

Bij een weigering ontvangt de organisatie een motivatie waarom ze geen vergunning krijgt.

Bij een toekenning heeft de organisatie een vergunning voor drie jaar en wordt dan een vergunde zorgaanbieder. Na 2,5 jaar moet ze een nieuwe aanvraag indienen. Wordt die opnieuw goedgekeurd? Dan geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Wat mag via de vergunning worden betaald aan de voorziening? Alle ondersteunings­functies die in het ondersteuningsplan staan:

 • ADL-assistentie
 • woonondersteuning
 • een-op-eenbegeleiding
 • oproepbare permanentie
 • psychosociale ondersteuning
 • dagbestedingsondersteuning

Voordelen van een vergunning

Een persoon met een handicap kan zijn PVB inzetten in cash of in vouchers. Cash kan hij bijvoorbeeld besteden aan individuele begeleiders en reguliere diensten. Met vouchers kan hij alleen terecht bij vergunde aan­bieders. Voordeel van die vouchers? De persoon met een handicap hoeft geen administratie te doen. Want betalingen worden recht­streeks geregeld tussen de vergunde aanbieder en het VAPH. Uiteraard bepaalt de persoon zelf - via overeenkomsten - welke ondersteuning hij in ruil verwacht.

Als een zorgaanbieder vergund is, kan hij dus dankzij het PVB extra cliënten aantrekken. En er zijn nog meer voordelen verbonden aan een vergunning:

 • De zorgaanbieder komt op de VAPH-lijst met zorgaanbieders op de VAPH-website: zo zien mensen gemakkelijk welke zorgaanbieder vergund is (en zich dus engageert tot een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod).
 • De voorziening krijgt een onkostenvergoeding om te voldoen aan alle voorwaarden die gepaard gaan met een vergunning, zoals de kwaliteits­normen. Daarom ontvangt ze 25,35 procent van de organisatiegebonden kosten - bovenop wat in vouchers aan zorg­gebonden kosten wordt besteed (gelinkt aan de cliënten die ze ondersteunt).