Howest-GVO-project ‘Morele stress in de ouderenzorg’ is ESF-ambasadeur 2016!

Elk jaar bekroont het Europees Sociaal Fonds (ESF) drie promotoren met de titel ‘ESF-Ambassadeur’. Die onderscheiding gaat naar organisaties die met behulp van het ESF een uitmuntende methodiek of instrument hebben ontwikkeld die de arbeidsmarkt versterkt. Het project Morele stress in de ouderenzorg valt die eer nu te beurt.

Morele stress is het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij hun waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen, vaak te wijten aan een tekort aan mensen en middelen. De emotionele belasting en werkdruk verhogen die stress nog. Het is niet mogelijk, noch wenselijk om morele stress uit de zorgsector te bannen.

In een co-creatief proces met Woonzorggroep GVO werd een actieplan ‘Van morele stress naar morele veerkracht’ ontwikkeld voor het detecteren, bespreekbaar stellen en hanteren van morele stress in (ouderen)zorgorganisaties met oog op retentie, welzijn van de medewerker en kwaliteit van de zorg. Het resultaat is een website met een uitgebreid instrumentarium: www.morelestress.be