​I Blake” Britse zorgbehoevende oudere”


Engeland heeft 1700 erkende “care en nursing homes”. De kost voor een verblijf in een ouderenzorgvoorziening kost gemiddeld 756 pond (994 euro) per week. Op jaarbasis betekent dit 51.688 euro. De kosten voor ouderenzorg worden gedragen door de Nationale Health Service, de “local authorities”, de ouderen zelf of een combinatie ervan.

De NHS betaalt de volle kost als de oudere is geïndiceerd voor “continuing healthcare”: nood aan permanente zorg. Het systeem is echter niet altijd transparant. Zo is er geen enkele garantie dat personen met dementie deze 100% subsidie toegekend krijgen.

De “local authorities” komen alleen tussen in de zorgkosten voor ouderen die niet meer dan 23.250 pond bezitten ( inclusief de eigen woning). De eigen woning wordt slechts uit de berekening gehouden als de echtgenote of een persoon ten laste erin blijft wonen. Onlangs overleed de echtgenote van een dementerende bewoner van een nursing home. De vrouw liet haar nalatenschap over aan haar kinderen. De local authority weigerde om nog tussen te komen in de kosten, omdat de helft van het eigendiom als persoonlijk bezit van de man werd beschouwd. De familie werd geconfronteerd met een (‘reductie”)-schuldvordering van 550 pond (722 euro) per week.

Britse financiële experten voorspellen dat de NHS in 2020 tegen een tekort van 10 biljoen pond zal aankijken. Dit komt overeen met een schuld van 571 pond (750 euro) per jaar per werkend gezin.

Door de chronische onderbezetting van de Engelse ziekenhuizen zien familieleden zich steeds meer verplicht om thuiszorgverleners te betalen om voor hun geshospitaliseerd familielid te zorgen. De directie van een vooraanstaande thuiszorgorganisatie getuigt dat hij maandelijks 5 à 10% van zijn medewerkers inzet in de zorg voor patiënten in het ziekenhuis