Identificatie van de palliatieve patiënt & toekenning van een statuut dat verband houdt met de ernst van de noden: het gebruik van een nieuw instrument “PICT”


Op vraag van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid werd er een nieuwe evaluatietool, de Palliatieve Zorg indicator Tool (P ICT) uitgewerkt. Het instrument werd ontwikkeld om de patiënten te identificeren die baat zouden kunnen hebben bij een palliatieve benadering, met inbegrip van de patiënten met een levensverwachting hoger dan 3 maanden en de patiënten die lijden aan een andere aandoening dan kanker. Het instrument beoogt ook om middelen toe te kennen die in verhouding staan tot de complexiteit van de situaties. Op basis van de ernst van de zorgnoden werden er drie palliatieve statuten (eenvoudig, verhoogd en volledig) vastgesteld, volgens het principe van toenemende zorg. 59 Franstalige en Nederlandstalige artsen, uit 8 verschillende disciplines, hebben de tool getest bij 460 patiënten met uiteenlopende aandoeningen. 9 artsen op 10 hebben erkend dat de PICT nuttig is om de palliatieve patiënten te identificeren (92 %) en om de ernst van hun noden te evalueren (94 %). Ze gingen akkoord met de antwoorden van de tool in meer dan 95% van de gevallen, en hebben de frailty indicatoren (97 %), de criteria van ongeneeslijkheid (97 %) en de criteria van verhoogde zorgnood (87 %) op een overtuigende manier gevalideerd. Er werden wel een aantal wijzigingen aangebracht, de meeste met als doel om de tool te vereenvoudigen en de gebruikte termen te verduidelijken. De nieuwe versie van de PICT werd, in het kader van een transversale epidemiologische enquête, toegepast bij 3.447 gehospitaliseerde patiënten, 4.017 bewoners van rust- en verzorgingstehuizen en 4.669 patiënten van huisartsen. De doelstelling was om de omvang te ramen van de palliatieve populatie en de spreiding van de statuten in de 3 zorgomgevingen te bestuderen. Er werd aanvullend onderzoek gedaan bij 549 patiënten die verzorgd werden in gespecialiseerde diensten voor palliatieve zorg, om hun profiel en hun statuut te bestuderen. 19% van de gehospitaliseerde patiënten werden als « palliatief » beschouwd door de PICT, 14% van de bewoners van RVT, en 4% van het patiëntdeel van de huisartsen. 33% van de palliatieve patiënten kregen een volledig statuut, 64% een verhoogd statuut en 3% een eenvoudig statuut. In de gespecialiseerde diensten beantwoordde 1 zieke op 10 in de eenheden en 1 zieke op 4 in de begeleidingsequipes niet aan de identificatiecriteria van de tool. Van degenen die er wel aan voldeden, kregen 64% een volledig statuut, 35% een verhoogd statuut en 1% een eenvoudig statuut. Die cijfers worden gedetailleerd en besproken in het rapport, voor elk van de zorgomgevingen. Bron: www.palliatief.be