​Krijgt de bewoner echt de regie over zijn leven en zorg in jou woonzorgcentrum?


“Actief ouder worden houdt in dat ieder individu zo lang mogelijk de regie over het eigen leven in handen houdt”. “De oudere persoon actief de regie en eigenaarschap over zijn leven en zorg (terug-) geven vergt nieuwe benaderingen en ondersteuningsvormen”. (conceptnota ouderenzorg 2016). De woonzorgcentra staan allen achter deze mooie woorden. In bijna alle missies en visies van woonzorgvoorzieningen vinden wij volgende statements terug: “Wij respecteren de vrije wil en autonomie van onze bewoners en ondersteunen hen om de regie over hun zorg op te nemen. Ons hoofdobjectief is het aanbieden van “zorg op maat”. We wensen onze bewoners en hun mantelzorg alle mogelijke faciliteiten tot inspraak te bieden”. Maken de Vlaamse woonzorgcentra deze ambities waar? Doen de Vlaamse woonzorgcentra het goed? Ouderenzorg is een warme sector waarin duizenden medewerkers elke dag een groot engagement opnemen. Uit een recente meting van kwaliteit (2014) in opdracht van de Vlaamse overheid blijkt dat bewoners zelf aangeven dat ze een hoge kwaliteit van leven hebben. Ze zijn zeer tevreden op vlak van ‘privacy’, ‘veiligheid’ en ‘respect’. De omkadering en de zorg krijgen goede scores. Kan het beter?

Uit dezelfde meting blijkt ook dat bewoners zelden:

 • inspraak krijgen in de opmaak van hun zorgplan. (55% soms, zelden of nooit)
 • zo vaak in bad kunnen gaan of douchen als zij willen
 • eten wanneer zij willen
 • met een medewerker kunnen praten over wat zij graag willen op het einde van hun leven.
 • Grondiger intake van nieuwe bewoners: waarden, wensen, verwachtingen
 • Zorgdoelen analyseren en formuleren
 • Zorgplan opmaken in dialoog
 • Voorafgaande zorgplanning
 • Empowerment bewoner en mantelzorger
 • Vorming medewerkers (hoe bewoners begeleiden in het opnemen van regie)
 • Ervaringsdeskundigheid honoreren
 • Samenwerking met vereniging voor gebruikers en mantelzorgers/ Vlaams patiëntenplatform: experimenteren met nieuwe participatievormen: adviesraad,..

Een woonzorgvoorziening die zichzelf ernstig neemt kan dit niet zo laten. Tijd voor actie dus. Breng de sterktes en zwaktes van je woonzorgvoorziening in kaart en maak een remediëringsplan op. Volgende interne werkgroepen kunnen hierbij nuttig zijn:

 • Grondiger intake van nieuwe bewoners: waarden, wensen, verwachtingen
 • Zorgdoelen analyseren en formuleren
 • Zorgplan opmaken in dialoog
 • Voorafgaande zorgplanning
 • Empowerment bewoner en mantelzorger
 • Vorming medewerkers (hoe bewoners begeleiden in het opnemen van regie)
 • Ervaringsdeskundigheid honoreren
 • Samenwerking met vereniging voor gebruikers en mantelzorgers/ Vlaams patiëntenplatform: experimenteren met nieuwe participatievormen: adviesraad,..