 “Levenseindekliniek kan de vraag niet aan en zoekt tientallen nieuwe artsen”

 In 2016 kreeg de kliniek ongeveer 1.800 hulpvragen, waarvan zo'n 500 leidden tot levensbeëindiging. Dit jaar verwacht de kliniek 2.500 verzoeken, waarvan er 750 tot euthanasie leiden.  De 59 artsen die nu actief zijn bij de stichting de kunnen extra toestroom niet aan. Volgend jaar moeten er meer dan honderd artsen zijn. Ook zijn meer psychiaters nodig, omdat ongeveer een kwart van de aanvragen vanwege psychisch lijden wordt gedaan.

Dat het aantal euthanasieverzoeken zo snel stijgt komt doordat meer mensen een zelfgekozen levenseinde willen. Het taboe gaat ervan af. Veel mensen hebben er behoefte aan de regie in eigen handen te nemen.' Volgens onderzoeker Levenseindezorg Bregje Onwuteaka-Philipsen van het VUmc is het aantal euthanasieverzoeken aan Nederlandse artsen gestegen van ongeveer 13 duizend in 2011 tot 18 duizend het afgelopen jaar. Dat zou kunnen komen doordat er een generatie ouderen aankomt die bijvoorbeeld minder kerkelijk is, suggereert ze.

'Uit publieksonderzoek blijkt dat 88 procent van de Nederlanders het goed vindt dat er euthanasiewetgeving is. 76 procent kan zich voorstellen er gebruik van te maken.'

Minder dan een derde van de euthanasieverzoeken bij de Levenseindekliniek leidt tot euthanasie, zegt Pleiter. 'Een deel van de mensen overlijdt al voordat het verzoek kan worden gehonoreerd. Een deel trekt zijn verzoek in na een gesprek bij ons. Een deel voldoet niet aan de wettelijke eisen en in een kleiner deel van de gevallen kan degene, nadat wij contact hebben gehad met zijn huisarts, toch bij zijn eigen behandelaar terecht.' In Nederland zullen er dit jaar ongeveer 7000 euthanasievragen uitgevoerd worden. Bron: de volkskrant