Mijn Kwaliteitsmeter

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk Nederlands initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Personen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers worden uitgenodigd om twee keer per jaar een online vragenlijst in te vullen. Hiermee brengen zij in beeld wat voor hen belangrijk is. De vragen gaan over hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe zij hun gezondheid ervaren en hun zorg en leefomgeving waarderen. Na het invullen van de online vragenlijst ontvangen zij binnen 48 uur hun persoonlijke overzicht, “Mijn Kwaliteitsmeter”. Hiermee krijgen zij helder in beeld wat goed gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld of zij verwachten dat hun gezondheid zal veranderen de komende periode. Ook maakt het duidelijk over welke hulp en ondersteuning zij tevreden zijn en wat zij juist nodig hebben. Zo zijn zij goed voorbereid om in gesprek te gaan met hun familie, zorgverleners of de gemeente. Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, dragen zij bij aan een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. Hun naam en e-mailadres worden losgekoppeld van hun antwoorden voordat deze voor onderzoek gebruikt worden. De situaties en ervaringen worden geanalyseerd per gemeente, per regio en landelijk.

Onderstaande anonieme resultaten, op basis van 23.420 deelnemers, geven een beeld van de kwaliteit van leven in Nederland. Zij worden onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.

Kwaliteit van leven in Nederland

Dagelijks leven

6,5

Ik ben positief over mijn leven

71/100

Ik voel me gelukkig

63/100

Ik geniet van mijn leven

64/100

Ik ben tevreden met mijn leven zoals het is

60/100

Ik vind dat mijn leven zin of richting heeft

65/100

Ik heb vertrouwen in de toekomst als ik nadenk over mijn leven

65/100

Gezondheid

6,3

Ik ben positief over mijn gezondheid

64/100

Ik voel me lichamelijk gezond

53/100

Ik voel me psychisch gezond

73/100

Ik voel me fit genoeg om te doen wat ik wil

55/100

Ik kan met verandering en tegenslag omgaan

67/100

Ik leef op een manier die bij mij past

67/100

Omgeving

6,8

Ik heb passende hulpmiddelen

62/100

Ik krijg de hulp die ik wil van mensen uit mijn eigen kring of buurt

65/100

Ik ben tevreden over mijn buurt/omgeving

63/100

Ik voel me geaccepteerd in mijn buurt/omgeving

74/100

Ik voel me veilig in mijn buurt/omgeving

77/100

Zorg

5,5

Ik krijg professionele hulp die bij me past

59/100

Ik ben positief over het contact met mijn gemeente als ik hulp(middelen) nodig heb

52/100

Ik ben positief over het contact met mijn zorgverzekeraar als ik hulp(middelen) nodig heb

64/100

Ik vertrouw erop dat zorg voor iedereen betaalbaar en goed blijft

43/100

Kwaliteit van leven in Nederland

6,3

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM.