​Minister De Block trekt 3,25 miljoen euro uit voor proefprojecten met gezondheidsapps


Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil volgend jaar een aantal gezondheidsapps testen. Digitale toepassingen geven patiënten de mogelijkheid copiloot te worden van hun gezondheid. Via apps zullen patiënten bijvoorbeeld hun hartslag en bloeddruk kunnen opvolgen. De minister maakt zich sterk dat in de toekomst digitale gezondheidstoepassingen, zoals een hartslagmeter die gekoppeld is aan of zelfs geïntegreerd is in de smartphone, deel zullen uitmaken van de gezondheidszorg. Het probleem is echter dat nu nog geen regelgeving rond die apps bestaat, er ook geen juridische kader is en een vergoedingsmodel voor zorgverleners ontbreekt. Om na te gaan wat precies nodig is, wil zijn zo snel mogelijk een aantal apps testen in pilootprojecten. Deze zomer zullen zorgverstrekkers een proefproject kunnen indienen in een van vijf domeinen: diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiënten met chronische pijn. Eind juni wordt de oproep gelanceerd, de privacy- en veiligheidsgaranties zijn bij de belangrijkste criteria waaraan de apps moeten voldoen. De minister voorziet 3,25 miljoen euro onder meer om het gebruik van de gezondheidsapps door de zorgverstrekkers terug te betalen. Gezondheidsapps zijn een win-winsituatie voor patiënt en zorgverstrekker. Patiënten kunnen hun gezondheid zelf permanent opvolgen maar ook sneller laten opvolgen. En de administratieve last voor zorgverstrekkers zal dalen, want zij kunnen veel eenvoudiger en ook sneller de digitale informatie uitwisselen.