Moreel beraad over de beslissing om zich al dan niet te laten vaccineren

Vaccinatie is geen plicht, iedereen mag er zelf over beslissen. Maar is de keuze inderdaad vrij? Of voelen medewerkers onbewust toch druk vanuit hun omgeving om zich te laten vaccineren? Bouwina Emaus, bestuurder van woonzorgboerderij Moriahoeve in Woudenberg (Utrecht), vindt dat vrijwillig ook echt vrijwillig moet zijn. Met moreel beraad en goede informatie helpt de organisatie medewerkers een weloverwogen keuze te maken. Bij dit moreel beraad waren leden van het managementteam, een afvaardiging van de ondernemingsraad, de pastoraal medewerker en een kwaliteitsverpleegkundige aanwezig. Samen met de externe gespreksleider hebben ze eerst de moreel betrokkenen bij het besluit over vaccineren ge√Įdentificeerd. Dat zijn bijvoorbeeld de bewoners, hun familieleden, de medewerkers, de leidinggevenden, de maatschappij. Vervolgens hebben ze per groep beschreven welke ethische waarden belangrijk zijn. Voor bewoners zijn dat bijvoorbeeld vrijheid, gezondheid, kwaliteit van leven, nabijheid. Gezondheid is ook bij medewerkers een waarde, naast bijvoorbeeld zelfbeschikkingsrecht, collegialiteit, het beschermen van anderen en de samenleving die meekijkt. Uit het moreel beraad kwam naar voren dat Moriahoeve het belangrijk vindt dat medewerkers in vrijheid een keuze kunnen maken en dat die keuze maximaal wordt mogelijk gemaakt. Directie Emaus Bouwina: "Dat doen we door onze medewerkers goed te informeren, door ze de gelegenheid te bieden zelf ook deel te nemen aan een moreel beraad en door uit te stralen dat wij respect hebben voor ieders keuze". Bouwina benadrukt dat vaccineren een lastige beslissing is voor medewerkers. "Ze staan al maanden onder spanning. En dan krijgen ze dit er nog bij. Zij zijn de eersten in de rij die moeten besluiten of ze een prik gaan halen of niet. Dat is pittig. Dan is alleen informeren niet genoeg. Ik weet uit eigen ervaring hoe fijn het is om even met anderen te sparren. Dat is goed voor je besluitvormingsproces. Daarom hebben wij in januari 4 keer een online moreel beraad voor medewerkers, onder leiding van externe gespreksbegeleiders, georganiseerd. Deelname aan het moreel beraad was uiteraard vrijwillig. De animo bij de medewerkers was groot. Er werden 4 bijeenkomsten voor in totaal 60 deelnemers georganiseerd. Uit de algemene terugkoppeling kwam naar voren dat er meerdere medewerkers waren met zorgen over de kinderwens. Ze vreesden ten onrechte dat ze door het vaccin onvruchtbaar konden worden. Ook bleek uit het moreel beraad dat veel medewerkers een schuldgevoel hebben. Medewerkers zijn bang dat zij het virus hebben binnengebracht of ze zijn bang dat door hun toedoen misschien een tweede uitbraak ontstaat".

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief