Niet elke oudere is blij dat het woonzorgcentrum opengaat

Het valt ouderenpsycholoog Sarah Blom op als ze door een verpleeghuis loopt.. “Sommige bewoners knappen op van het bezoekverbod. Het zijn de ouderen met dementie die normaal, als de deuren open staan, te veel prikkels krijgen. De coronacrisis biedt kansen om de zorg voor ouderen met dementie te verbeteren. Want stel je dit eens voor: mevrouw De Vries zit van negen tot elf uur op de woongroep en krijgt in die twee uur soms de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de diëtist en logopedist op bezoek. Dan komt om elf uur de activiteitenbegeleiding om te zingen. ’s Middags verschijnt de familie die veel met elkaar praat waardoor de bewoner het niet meer kan volgen. Familie heeft er moeite mee als een naaste achteruitgaat. Dan blijven ze communiceren op het niveau waarop zij vader of moeder hebben gekend. ‘Je begrijpt me toch wel, pa? Weet je dat niet meer?’ De respons is dan vaak geïrriteerd, omdat pa of ma niet kan voldoen aan wat wordt gevraagd. Dat zorgt bij de bewoner voor een gevoel van falen, waardoor onrust en probleemgedrag ontstaat. Ook vrijwilligers moeten betere begeleiding krijgen. Nu zorgen ze te vaak voor onrust.” Bron: Trouw

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief