​Nodig eens een verzorgende van een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg uit in je woonzorgcentrum


Vele bewoners van een woonzorgcentrum worden voorafgaand aan hun opname in het woonzorgcentrum gedurende maanden (soms jaren) verzorgd door één of meerdere verzorgenden van een dienst voor gezinszorg. Deze verzorgenden zijn vertrouwenspersonen die voor hun cliënten een grote steun kunnen zijn bij de moeilijke overgang naar het woonzorgcentrum: toeleiding, positieve beeldvorming, kennismaking, verdriet verwerken, samen nadenken over de wensen bij het levenseinde (voorbereiden van voorafgaande zorgplanning). Verzorgenden zijn ervaringsdeskundigen die heel wat nuttige informatie over de nieuwe bewoner kunnen meedelen en op die manier de intake verrijken. Zij zouden systematisch moeten kunnen ingeschakeld worden tijdens de eerste weken van het verblijf in het woonzorgcentrum. Het is jammer dat de bepaling uit het woonzorgdecreet die dit mogelijk maakt nog niet is uitgevoerd.

In de voorbije maanden hebben wij een aantal verzorgenden gevolgd die in het kader van hun opleiding tot zorgkundige een tiendaagse stage in een woonzorgcentrum hebben gelopen. De grote meerderheid onder hen is vol lof over het engagement en de inzet van hun collega’s van de woonzorgcentra. Wel vinden ze het jammer dat de werkdruk zo hoog ligt dat het moeilijk is om een optimale kwaliteit van zorg te bieden. Toch zijn bijna al deze verzorgenden, in het kader van hun eindwerk, erin geslaagd om voor hun aandachts-bewoner het verschil te maken. Zo is één onder hen erin geslaagd om een bewoonster die tot voorheen nooit uit haar kamer kwam, te motiveren om contact te leggen met andere bewoners en deel te nemen aan groepsactiviteiten. Een andere lukte erin om het storend roepgedrag van een bewoner te verminderen door de oorzaken hiervan aan te pakken (niet te lang voor de ingang van de refter moeten wachten, op voorhand reeds te drinken geven, overtollige prikkels elimineren, eventjes persoonlijke aandacht geven.