​Noteer in je agenda

DeBeCo § ARANTH organiseert uitsluitend activiteiten rond actuele beleidsthema’s. Daarenboven willen wij beleidsverantwoordelijken, directies en stafmedewerkers van welzijnsvoorzieningen kennis laten maken met vernieuwende initiatieven in binnen- en buitenland. In 2017 plannen wij volgende initiatieven:

  • “Tweedaagse excursie “Innovatieve woonzorg in Nederland” in samenwerking met het Kenniscentrum Wonen-Zorg Aedes-Actiz Utrecht en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel (donderdag 16 en vrijdag 17 maart 2017). De deelnemers krijgen een presentatie over de ontwikkelingen in de woonzorg voor ouderen in Nederland en bezoeken zes innovatieve concepten. Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijvingen uiterlijk op 15 februari 2017. (zie bijlage)

b.Studienamiddag “Naar een referentiekader voor kwaliteit van leven van personen met dementie” in samenwerking met Expertisecentra Dementie Vlaanderen. (donderdag 30 maart 2017). Gastspreker is Anne-Mei Thé bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de universiteit van Amsterdam en lector sociale benadering dementie aan Stenden hogeschool.

c.“Vierdaagse studiereis naar de regio Stockholm” waarbij wij kennis maken met de organisatie van de ouderenzorg in Zweden (financiering , rol van het lokaal bestuur, publiek-private samenwerking, thuiszorg, residentiële zorg, zorg voor personen met dementie, samenwerking welzijn-zorg) en enkele modelvoorzieningen bezoeken (maandag 28 tot en met donderdag 31 augustus 2017).

Wij voorzien verder ook een nieuw brugproject in navolging van de tweedaagse intersectorale ontmoeting, studiedag en publicatie “Samen onderweg naar 20/20” die wij in 2016 hebben georganiseerd.