Ondersteuningsplannen voor personen met een vermoeden van handicap

Iedere persoon met een vermoeden van handicap of een erkende handicap en een handicapspecifieke ondersteuningsnood kan een vraag stellen naar een persoonsvolgend budget. Hiertoe moet hij/zij een “ondersteuningsplan persoonsvolgend budget” (laten) opstellen. Vanaf 1 april 2016 kunnen naast de Diensten Ondersteuningsplan (DOP’s), ook gebruikersorganisaties, diensten maatschappelijk werk en eerstelijnsvoorzieningen zoals diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg hem of haar hierbij ondersteunen. In 2016 werden 148 ondersteuningsplannen opgemaakt. 29 ondersteuningsplannen werden ingediend door een DOP, 93 door een dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds, 1 met ondersteuning door een gebruikersorganisatie, 11 met ondersteuning door een eerstelijnsvoorziening en 14 zonder ondersteuning door een persoon met een handicap zelf.