Ook grote tekortkomingen in de covid-zorg in Zweedse woonzorgcentra

De Zweedse Inspectie voor Gezondheid en Zorg (IVO) bekritiseert alle 21 regio's (verantwoordelijk voor gezondheidszorg) van het land. De kritiek betreft onder meer dat ouderen niet de zorg hebben gekregen die nodig is en dat er sprake is van systematische tekortkomingen. Zo stelt IVO dat voor een bepaalde periode systematisch !! palliatieve zorg, is ingevoerd voor alle ouderen die coronaklachten vertoonden. Een bewoner van een woonzorgcentrum mocht niet voor behandeling naar een ziekenhuis worden overgebracht als er een 'sterk vermoeden' van corona bestond. Uit de review blijkt ook dat artsen palliatieve medicatie hebben voorgeschreven zonder dat duidelijk was waarom.

In de medische dossiers werden daarenboven weinig of geen aantekeningen gevonden over welke informatie is verstrekt aan en welk voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden met de bewoner en eventuele naasten. IVO-directeur-generaal Sofia Wallström : “We weten niet hoeveel meer mensen hadden kunnen overleven als ze medicatie hadden gekregen in plaats van palliatieve zorg. Het is van belang dat nu de coronazorg voor de ouderen in het land wordt onderzocht en wij zichtbaar maken hoe systematisch de levens van ouderen zijn gedevalueerd en hoe hun het wettelijke recht op goede zorg is ontzegd. Iedereen heeft volgens de wet recht op een medische keuring bij ziekte. Desalniettemin kreeg een op de vijf verdenkingen van coronaire hartziekte in de verpleeghuizen van het land geen medische beoordeling. Slechts tussen de vijf en zeven procent mocht naar een dokter".

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief