Ook Nederlandse verpleeghuizen zoeken een evenwicht tussen welzijn en preventie

Activiteiten verpleeghuislocaties

De normale activiteiten zijn weer zoveel mogelijk in gang gezet in de meeste verpleeghuizen. Zo kunnen bewoners weer activiteiten ondernemen en ontvangen ze weer reguliere zorg van (para)medici. Een aantal locaties organiseren sommige activiteiten kleinschaliger en de salon voor pedicure en kapper is bijvoorbeeld gesloten. Zij bieden hun diensten op de kamers of in de appartementen aan.

Monitor bezoekregeling: variatie in ontvangen bezoek

Er is nog vrij veel variatie in het ontvangen van bezoek. Van de verpleeghuizen zegt 35 procent dat het ontvangen van bezoek niet is genormaliseerd. Het varieert van ‘iedereen is welkom, waarbij registratie plaatsvindt en afstand en hygiëne in acht wordt gehouden’, tot ‘wij zijn zeer terughoudend met bezoek en stimuleren dat niet’ en ‘bij ons is het bezoek beperkt tot één persoon per bewoner’. Veel locaties melden dat zij vaak nog geen bezoek ontvangen in de algemene ruimtes, zoals de woonkamer. Meestal vindt het plaats op eigen kamer of appartement.

Variatie inzet vrijwilligers

Ook is er veel variatie in de inzet van vrijwilligers. In 23 procent van de verpleeghuizen ontvangen bewoners nog niet de reguliere ondersteuning door vrijwilligers. De voornaamste reden is dat vrijwilligers zichzelf grotendeels tot de risicogroep rekenen en daardoor de komst naar het verpleeghuis vermijden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief