Ouderen van nu zijn iets minder eenzaam dan 20 jaar geleden

Uit onderzoek van de sociologen Bianca Suanet en Theo van Tilburg van de Vrije Universiteit blijkt dat er is geen sprake van een ‘eenzaamheidsepidemie’. De studie, gepubliceerd in Psychology and aging, een tijdschrift van de American Psychological Association, benadrukt dat een geïndividualiseerde samenleving niet automatisch tot meer eenzaamheid leidt. Ouderen van nu voelen zich zelfs (iets) minder eenzaam dan ouderen ruim twintig jaar geleden. Het idee dat de ontkerkelijking, het verdwijnen van sterke buurtgemeenschappen en individualisering tot meer eenzaamheid leidt, klopt niet. De eenzaamheid onder ouderen neemt licht af doordat ouderen van nu meer het gevoel hebben dat ze grip hebben op het leven. Daarnaast hebben ze vaker een partner, een groter en gevarieerder netwerk en meer dagelijkse contacten. Hetzelfde beeld kwam naar voren uit het SCP-rapport Kwetsbaar en eenzaam. Ouderen van nu zijn beter opgeleid, ze hebben meer regie over hun leven, zijn beter in staat de draad weer op te pakken als ze een partner verliezen of getroffen worden door een ziekte. De onderzoekers bevelen aan om de strijd tegen eenzaamheid op een nieuwe leest te schoeien. “Het organiseren van activiteiten levert weinig op. Sociale vaardigheden aanleren werkt beter. En oudere ouderen moeten we emotioneel steunen. Hun gezondheid gaat achteruit, hun netwerk krimpt en het gaat erom dat ze leren om te gaan met al die verliezen.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief