Persoonsvolgend budget: de eerste vragen van budgethouders


In 2016 werden reeds een aantal persoonsvolgende budgetten toegekend. Sommige bugdethouders namen contact met een zorgaanbieder omdat ze daar zorg en ondersteuning willen inkopen. Daarvoor moet dan een overeenkomst onderhandeld worden. In deze overeenkomst moet goed afgesproken zijn welke zorg en ondersteuning precies wordt ingekocht. De eerste vragen van budgethouders daarover sijpelen al binnen. Opvallend is dat sommige zorgaanbieders hun grenzen stellen:” Wij willen niet werken met cash”. Of juist omgekeerd: “Wij willen enkel werken met cash. “ Of als een budgethouder vraagt naar woonondersteuning gedurende 5 dagen per week: “ Dat kan hier niet. Het is enkel 7 op 7 of niets. Kan dat?”

Zorgaanbieders moeten zich aan de regelgeving houden. En dit laat niet toe dat zorgaanbieders dergelijke grenzen stellen. Ze werden enkel vergund door het VAPH indien ze een gelijkwaardig aanbod verzekeren voor budgethouders die inkopen met cash én vouchers. De wijze waarop de zorg en ondersteuning wordt gefinancierd mag geen rol spelen! Ook die zorgaanbieders die enkel 7/7 aanbieden trekken hier aan het kortste eind. De overeenkomst moet immers overeenstemmen met de ondersteuningsnoden en mogelijkheden van de budgethouder. Zorg op maat , daar was het toch juist om te doen?