Pilootproject ervaringsdeskundigen in de zorg

Pilootproject ervaringsdeskundigen in de zorg

Begin oktober zijn 14 ervaringsdeskundigen enthousiast van start gegaan op 3 afdelingen in UZ Leuven: raadpleging atopisch eczeem, niercentrum en revalidatiecentrum. Patiënten kunnen bij hen terecht voor een luisterend oor, tips en advies. Soms hebben patiënten immers nood aan iemand die zich écht kan inleven in wat zij doormaken. Ervaringsdeskundigen kunnen hen informatie en ondersteuning bieden, zodat patiënten ook beter leren omgaan en leven met hun ziekte of aandoening. Het contact tussen een ervaringsdeskundige en een patiënt kan spontaan gebeuren of op vraag van de patiënt zelf. Ook een zorgverlener kan een beroep doen op een ervaringsdeskundige. In het revalidatiecentrum van Pellenberg wou de kinesiste bijvoorbeeld iemand met een beenprothese leren traplopen. Deze handeling bleek moeilijk aan te leren en daarom vroeg de kinesiste hulp aan een ervaringsdeskundige. Met een speciale truc slaagde de ervaringsdeskundige erin om deze beweging na een 20-tal minuten aan te leren. Toen de moeder van de patiënt nadien op bezoek kwam, kon hij meteen demonstreren dat hij voortaan kon traplopen mét beenprothese.

Gedurende een intensief co-designtraject van 6 maanden dachten ziekenhuismedewerkers, patiënten en ervaringsdeskundigen samen na over de manier waarop ervaringsdeskundigen kunnen meedraaien op de betrokken ziekenhuisafdelingen. Dat resulteerde in verschillende werkvormen en activiteiten op maat van de betrokken patiëntenpopulatie. Zo zullen de jongeren op de raadpleging atopisch eczeem vooral via online kanalen vragen van lotgenoten beantwoorden. In het nier- en revalidatiecentrum zet men daarentegen vooral in op face-to-face contact.

De ervaringsdeskundigen zullen samen met de ziekenhuismedewerkers nadenken over verbeteringen in de zorg en de input van patiënten daarbij benutten. Als de zorg(organisatie) van ziekenhuisafdelingen of -raadplegingen erop vooruitgaat, zou dit moeten leiden tot een meer patiëntgerichte zorg en tot meer empowerment bij patiënten. Kortom, de inschakeling van ervaringsdeskundigen kan zorgen voor een verbetering van de zorgkwaliteit in ziekenhuizen.

Als voorbereiding op het pilootproject kregen de ervaringsdeskundigen de nodige training bij Trefpunt Zelfhulp. De geselecteerde personen leerden om hun ervaring om te vormen naar ervaringsdeskundigheid. Ze doorlopen een vormingstraject om de gepaste attitudes, vaardigheden en kennis te verwerven. Ook tijdens het pilootproject zullen de stafmedewerkers van Trefpunt Zelfhulp zorgen voor coaching, begeleiding en intervisie. Het hele project wordt via een procesevaluatie continu bijgestuurd waar nodig. Ook de ervaringen van de betrokken ziekenhuismedewerkers, ervaringsdeskundigen en patiënten worden in kaart gebracht. Na de zomer van 2017 worden de eerste resultaten bekend gemaakt. Het pilootproject kadert binnen het doctoraat van Eva Castro. Dit onderzoek wil nagaan hoe (algemene) ziekenhuizen ervaringsdeskundigen kunnen inschakelen om hun zorg beter af te stemmen op de patiënt. De bedoeling is om een werkwijze te ontwikkelen om ervaringsdeskundige patiënten te introduceren in de zorg(organisatie). Meer info: Evamarie.castro@soc.kuleuven.be