Plan chronisch zieken: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid”

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd. De uitvoering van het Plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg, in een regelluwe omgeving, waarover in de eerste helft van 2016 informatiesessies zijn voorzien.

De projecten dienen gerealiseerd te worden in n een afgebakend werkingsgebied : minstens 75.000 inwoners - optimaal tussen de 100.000 en 150.000 inwoners.(1 project per werkingsgebied). De doelgroep bestaat uit alle personen die te maken hebben met gezondheidsproblemen en die langdurige zorg nodig hebben. Aangezien geïntegreerde zorg een mentaliteitswijziging van de gehele bevolking vereist, worden ook gezonde personen aangesproken om op deze manier het ontstaan en de verergering van chronische aandoening(en) terug te dringen (preventie).

De doelstellingen van deze projecten zijn:

  • -De patiënt centraal stellen en hem, in overleg en in zijn omgeving, de noodzakelijke zorg geven
  • -Partners verbinden en samenwerken (Zo breed mogelijk, eerste en tweede lijn, ook woon- en thuiszorg, patiënten en familieverenigingen, ziekenfondsen
  • -Informeren in volledige transparantie
  • -Integratie realiseren tussen gezondheidszorg, zorg en welzijn (over bevoegdheidsdomeinen heen)
  • -Naadloze zorg realiseren
  • -Concrete acties voor preventie en versterking autonomie
  • -Inefficiënties bannen en efficiëntiewinsten herinvesteren in meer waardevolle zorg

Volgende componenten dienen te worden geïntegreerd: empowerment van de patiënt, ondersteuning van de mantelzorgers, case-management, werkbehoud, socio-professionele en socio-educatieve reïntegratie, preventie, overleg en coördinatie, extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit, valorisatie van de ervaring van patiëntenorganisaties en ziekenfondsen, geïntegreerd patiëntendossier, multidisciplinaire guidelines, ontwikkeling van een kwaliteitscultuur, aanpassing van de financieringssystemen, stratificatie van de risico’s binnen de bevolking en cartografie van de omgeving, change management. Bron: www.chroniccare.be