Preventiemaatregelen tegen besmetting coronavirus in de thuiszorg

Wanneer iemand geïsoleerd is dient de thuiszorgmedewerker een schort, masker, beschermende bril en handschoenen te dragen. De thuiszorgmedewerker trekt deze meteen bij binnenkomst en voor contact met de cliënt aan. Hierbij geldt de volgende voorwaarde: de plek van omkleden heeft een minimale afstand van 2 meter van de isolatiekamer.

  • Schort: Een schort met lange mouw met PE-coating. Bij schaarste kan gebruik worden gemaakt van een halterschort met PE-coating tenzij er sprake is van hoog-risicohandelingen (handelingen in de mond/keelgebied, waaronder tandenpoetsen).
  • Masker: Een FFP1-masker. Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen onstaan zoals bronchoscopie, intubatie en handelingen die hoesten induceren. Hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd. Bij afname testmateriaal volstaat FFP1.
    Vanwege de bestaande krapte van mondmaskers is het nodig om het gebruik van mondneusmaskers aan de feitelijke risico's aan te passen. Voor het gebruik van het type mondmaskers, het verlengd gebruik en het hergebruik, heeft het RIVM deze richtlijn. Zie ook het document Hergebruik FFP2-mondmaskers
  • Spatbril: Deze kunnen bij tekorten gewassen/gedesinfecteerd worden. Belangrijk dat thuiszorgmedewerkers deze dus niet weggooien! De bril moet goed afsluiten dus een gewone bril volstaat niet. De bril dient na gebruik met alcohol 70% gedesinfecteerd te worden

Aanvullend: Wijs uw medewerkers op het aan- en uittrekken van de materialen in de juiste volgorde. Wijs hen op aanvullende informatie op de pagina corona en beschermingsmaterialen op Zorg voor Beter.

De thuiszorgmedewerker past in alle situaties standaard hygiënemaatregelen toe. Zij werken hierbij volgens de ‘veilige vijf’ .

Deze 5 adviezen informeren over handen reinigen op de juiste manier en op de juiste momenten, welke eisen er worden gesteld aan werkkleding, wanneer er gedesinfecteerd moet worden en wat er met het wasgoed gebeurt. De 5 adviezen richten zich op 5 onderwerpen, namelijk:

  1. Handhygiëne
  2. Persoonlijke hygiëne
  3. Persoonlijke beschermingsmiddelen
  4. Reiniging en desinfectie
  5. MRSA/BRMO

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief