Samen onderweg naar 2020: hoe moet het nu verder?

Samen onderweg naar 2020: hoe moet het nu verder?

De realisatie van een geïntegreerd beleid voor ouderen en personen met een handicap is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, professionals, voorzieningen, koepelorganisaties en overheden. De Vlaamse overheid heeft met perspectief 2020 de sporen getrokken voor het Vlaams zorglandschap van de toekomst: persoonsvolgende financiering, ondersteuningsplan, vermaatschappelijking van zorg, multifunctionele centra, regelluwte, .. Personen met een handicap worden aangemoedigd om voor hun ondersteuning in de eerste plaats beroep te doen op woonzorgvoorzieningen en andere welzijnsvoorzieningen die ook als vergunde aanbieder kunnen fungeren. In de publicatie “Samen onderweg naar 2020” (bestel www.politeia.be/nl-be/bl/r/welzijn) worden goede praktijkvoorbeelden van intersectorale samenwerking beschreven.

“Dit boek maakt duidelijk dat de geesten rijpen: over de zorg- en welzijnssectoren heen ontdekken we volop wat ons verbindt in plaats van (onder)scheidt” Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ook op de studiedag van vrijdag 18 november 2016 hebben wij kunnen vaststellen dat diverse diensten gezinszorg en woonzorgcentra structureel samenwerken met VAPH-voorzieningen. De vlam is terug aangewakkerd. Het is nu aan de Vlaamse overheid om te zorgen dat ze niet uitdooft. Onder meer volgende initiatieven kunnen hiertoe bijdragen:

-Structureel intersectoraal overleg

-Oprichting van een gemengde werkgroep die een overkoepelde visie uitschrijft

-Opmaak van een beleidsplan dat de visie gefaseerd uitvoert

-Wegwerken van discriminatie

-Afstemming van de regelgeving, verlonings- en financieringsbeleid

-Financiële valorisatie van good practices