Schandalige praktijken in de Nederlandse ouderenzorg

Schandalige praktijken in de Nederlandse ouderenzorg

De Vlaamse overheid vindt het zelfs niet nodig om de functie van directeur van een ouderenzorgvoorziening te subsidiëren of een degelijk competentieprofiel uit te werken. In Nederland zorgen directeurs van woonzorgcentra blijkbaar zelf voor de valorisatie van hun functie. De financiële honorering die sommigen genieten tart echter alle verbeelding. Op 4 juni ll werd “de Actiz 50”, een ranglijst van teveelverdieners in de Nederlandse ouderenzorg gepresenteerd. Ondanks dat er in de zorg in Nederland op dit moment flink bezuinigd wordt, wordt er aan de top nog steeds flink geld verdiend. Zo zijn er dit jaar maar liefst 152 directeuren van een ouderenzorgvoorziening, die meer verdienen dan de minister president, Mark Rutte. Dit is ongehoord. De afgelopen twee jaar hebben zo een 65.000 zorgmedewerkers hun baan verloren. Daarnaast wordt van veel medewerkers in de thuiszorg gevraagd om een kwart van hun loon in te leveren. Veel ouderen krijgen minder zorg. Dan past het niet dat aan de zorgtop nog steeds zulke hoge salarissen verdiend worden.

De aanvoerder van de ranglijst van teveelverdieners had afgelopen jaar een totaal inkomen van bijna vierhonderdduizend euro. Ook werden er afgelopen jaar hoge ontslagvergoedingen uitgekeerd. De hoogste ontslagvergoeding die werd uitgekeerd bedroeg driehonderdduizend euro. Inmiddels is er een Wet Normering Topinkomens die probeert de salarissen te beteugelen. Door een zeer ruim overgangsregime kunnen dus echter nog steeds 152 zorgdirecteuren meer verdienen dan de minister president. Daarnaast is de aanscherping van deze wet afgelopen jaar op de valreep door het kabinet met minimaal een jaar vertraagd.!!! De vakbond “FNV Zorg en Welzijn” bekeek de jaarverslagen van ouderenzorgvoorzieningen over 2014. Daarin vallen niet alleen de mega salarissen aan de top op, maar ook valt op dat er nog steeds grote financiële reserves zijn bij zorgvoorzieningen. In totaal hebben ruim 500 bij brancheorganisatie Actiz aangesloten ouderenzorgvoorzieningen een eigen vermogen van 4,78 miljard euro. Dat is geld dat als buffer geparkeerd staat en dus niet direct aangewend wordt voor zorgdoeleinden. De FNV is, op 1 mei een volkspetitie ‘Red de Zorg’ gestart. Een van de eisen van deze volkspetitie is dat geld voor zorg, naar zorg moet. Dus niet naar topsalarissen of reserves. Binnen 3 weken tijd tekenden al ruim 300.000 mensen de volkspetitie.

Ter inspiratie van mijn oud-collega’s presenteer ik hierbij het “Olympisch” podium van grootverdieners (in alle eerlijkheid het gaat om brutobedragen):

1° Wander Blaauw Zorgpartners Friesland jaarsalaris 392.228 euro

2° Maarten De Blois Hanzeheerd jaarsalaris 366.847 euro

3° Petra Groeneweg Stichting ZorgBreed jaarsalaris 317.069 euro