Slimme domotica voor ouderen

Toegangscontrole

Met camera die een foto maakt van elke bezoeker. Werkt voor bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen met een digitale sleutel, die in een geval van nood een eenmalige alarmcode genereert, zodat hulpverleners te allen tijde naar binnen kunnen zonder vertraging.

Telepresencerobot

Mantelzorgers en hulpverleners hebben hier toegang toe, en besturen het scherm op wieltjes op afstand. Als het tijd is om medicatie in te nemen, kunnen zij naar de oudere toe rijden en dat - via het scherm - duidelijk maken.

Plantrobot Tessa Tessa kan communiceren door op voorgeprogrammeerde tijden met computerstem teksten voor te lezen die op afstand kunnen worden ingevoerd. 

Bijvoorbeeld: "Goedemorgen mevrouw, heeft u al ontbeten vandaag?" De robot begrijpt antwoorden als 'ja' en 'nee', en past daar de vervolgvraag of -opmerking op aan.

Paneel

Met een paneel naast de deur kan het gehele huis in één keer worden 'uitgezet'. Ook de lampen, de ramen en de gordijnen kunnen ermee worden bediend.

Tablet

Een tablet, speciaal voor ouderen. Weinig opties en ook belangrijk: het werkt niet, zoals bijvoorbeeld een iPad, op basis van geleiding. Ouderen hebben vaak droge handen, daar reageren geleidingbestuurde tablets slecht op. Ook met een pen of nagel te bedienen.

Slim horloge met alarmknop

Kan mensen met epileptische aanvallen bijvoorbeeld elk kwartier om een handeling vragen. Reageert iemand niet, dan wordt hulp ingeschakeld.

Tablet

Tablet met 'scores' uit het lifestylemonitoringsysteem. Houdt bij hoe snel iemand wandelt, of hoe vaak iemand het toilet bezoekt. Abnormale waarden vallen snel op.

Alarmmat

Mensen met dementie hebben 's nachts de neiging te gaan dwalen. Wanneer iemand uit bed stapt, registreert de mat dat. Is iemand na dertig minuten nog niet terug in bed dan waarschuwt de mat de partner of de mantelzorger.

Lea” lean empowering assistent

Deze robot-rollator zit boordevol sensoren, camera's en technische snufjes. De camera's registreren obstakels en hoogteverschillen en hebben tot doel de rollator-bestuurder nergens tegenaan te laten botsen. Wanneer de gebruiker een muur (of een fictieve afgrond) nadert, gaat Lea alleen nog maar achteruit. Sensoren zorgen ervoor dat de gebruiker niet te ver voorover gaat hangen. In dat geval klinkt Lea's stem door de ruimte: "Probeer alstublieft dichter bij Lea te lopen." Zoals een elektrische fiets helpt bij het trappen, zo helpt Lea bij het lopen. Haar schuifeltempo - ook achteruit - past ze aan aan degene die haar handvatten beet heeft. Door haar stabiliteit en gewicht is ze ook geschikt als uit-de-stoel- of uit-bed-opsta-hulp, de rollator houdt bij hoeveel de gebruiker beweegt en geeft extra oefeningen op als de doelstelling niet wordt gehaald. In geval van nood is er een beeldverbinding mogelijk met een arts of verpleegkundige. En wanneer haar batterij leeg is, rijdt ze volautomatisch zelf terug naar het oplaadpunt. Ook de kine-oefeningen die een oudere moet doen kunnen in de robot geprogrammeerd worden.