SUSTAIN is een Europees onderzoeksproject over duurzame integrale zorg voor thuiswonende ouderen in Europa

Met betere integrale zorg bedoelen we dat:

  • de zorg voor ouderen beter wordt georganiseerd en dat professionals de zorg die ze verlenen beter op elkaar afstemmen;
  • behoeften van ouderen op het gebied van gezondheid en welzijn goed in kaart worden gebracht;
  • zorgverleners zorgvuldig luisteren naar ouderen en hun mantelzorgers en manieren zoeken om hen te betrekken in de beslissingen die hen aangaan. Op die manier staat de persoon centraal en sluit de zorg zo goed mogelijk aan op zijn of haar wensen en behoeften;
  • professionals vanuit verschillende disciplines (preventie, gezondheidszorg, welzijn) samenwerken in een team en dat verschillende soorten ondersteuning worden geboden (inclusief nieuwe technologieën);
  • er continuïteit is in het verlenen van de benodigde zorg.

Wij denken dat integrale zorg de mogelijkheid biedt om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren en daarbij kosten te besparen. Maar we vinden het vooral belangrijk dat zorg aangenaam is en bijdraagt aan de gemoedsrust van ouderen en de mensen om hen heen. We willen dat de ouderenzorg goed georganiseerd is, met een team waarin zorg- en welzijnsprofessionals samenwerken en beschikbaar zijn om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Tenslotte streven we ernaar om beleidsmakers te ondersteunen, zodat er zowel in beleid als zorgverlening aandacht is voor de behoeften van ouderen en ondersteuning om hen zelfstandig te laten wonen. Kortom: het is ons doel om de bestaande zorgverlening te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van ouderen.

SUSTAIN is een Europees project waarin partners uit acht Europese landen samenwerken: België, Duitsland, Estland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Lees hier meer over onze partners. SUSTAIN wordt gefinancierd vanuit Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014–2020) van de Europese Unie (projectnummer 634144).

Activiteiten van SUSTAIN

Om ons doel te bereiken volgen we veertien initiatieven op het gebied van ouderenzorg in zeven deelnemende landen. Deze projecten worden geanalyseerd en verbeterd door de behoeften en wensen van ouderen centraal te stellen en de zorg op een veilige en efficiënte manier om hen heen te organiseren. We willen onze ervaringen ook delen met zorgverleners en beleidsmakers in Nederland en andere Europese landen, zodat ook zij verandering en verbetering tot stand kunnen brengen in het belang van ouderen.

Het project richt zich concreet op het:

  • analyseren van de veertien initiatieven op het gebied van integrale zorg, door gegevens te verzamelen en interviews af te nemen bij verschillende betrokkenen (bijv. zorgverleners, ouderen, beleidsmakers, zorgverzekeraars);
  • samen met een groep van belanghebbende organisaties op lokaal niveau ontwikkelen en implementeren van een aantal verbeteringen in de zorgverlening, waarbij kwaliteit van zorg centraal staat;
  • onderzoek doen naar deze verbeteringen en de ermee opgedane ervaringen. Deze ‘best practices’ zullen tussen landen onderling worden uitgewisseld, op basis waarvan we lessen kunnen trekken voor betrokken partijen én voor andere initiatieven op het gebied van integrale zorg die in de toekomst hun zorgverlening willen verbeteren;
  • beschikbaar stellen van ‘tips en tricks’, aanbevelingen en hulpmiddelen in een zogenaamde online ‘routekaart’. Deze routekaart laat zien hoe de dienstverlening kan worden verbeterd en hoe integrale zorg kan worden verleend. De routekaart is een belangrijk eindproduct van dit project.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief