​Top 10 van woonzorgvarianten (deel 1)


Echte innovaties in wonen en zorg starten vaak bij burgers. Door het huidige besparingsbeleid en de afbouw van verzorgingshuizen in Nederland neemt de behoefte aan een andere invulling van wonen in combinatie met zorg toe. Wij geven je hierbij een eerste overzicht van 5 interessante vernieuwende woonzorgvormen. De vijf andere genomineerden zullen wij in een volgende nieuwsbrief presenteren. DEBECO § ARANTH plannen in het najaar een studiebezoek aan een aantal van deze vernieuwende woonvormen.

-Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger. Ooit waren dit plekken voor armeren, ouderen, weduwen en zieken. Het was er besloten en veilig, maar zeker niet luxe en comfortabel. Knarrenhof stelt privacy en wooncomfort centraal in een veilige en afsluitbare hof. Ieder heeft een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur op het terrein. Door de basis van ouderwets burenfatsoen en ‘’noaberschap’’ bent u hier nooit alleen. Met de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er namelijk mogelijkheid voor ontmoeting. Het is beslist geen woongroep, want niets moet gezamenlijk (!), maar het kan wel. De toekomstige ‘hovelingen’ organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke Stichting. Alles wat ze zelf kunnen doen, doen de bewoners liever zelf. Want als je dat laat doen door gebruikers zelf, is het altijd actiever, leuker, beter en goedkoper. Centraal staan de begrippen veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid.

-Thuishuis, Harderwijk is een gewoon huis (of verdieping van een flat) in een straat waar circa 5 tot max. 7 personen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners, mannen/vrouwen (60+) hebben er elk hun eigen woonruimte (circa 40 m²) die bestaat uit een woonkamer, een slaapkamer en een badkamer/toilet. Zij richten deze ruimte naar eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen de bewoners een keuken, een woonkamer, een hobbyruimte, logeerkamer en bij voorkeur een tuin (leefruimte circa 80 m² per persoon). Het Thuishuis staat in de wijk waaruit de bewoners van het Thuishuis afkomstig zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze woonkern en in de nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum, kerk/moskee, etc. Bij of in de directe nabijheid van het huis is een parkeervoorziening.

-Mantelzorgwoningen, Groningen: 22 mantelzorgappartementen bieden een unieke aanvulling op het sociale huurwoningaanbod. Twee appartementen, een grotere en een kleinere, zijn met een tussendeur gekoppeld, maar fungeren verder als zelfstandige appartementen. Ze worden per tweetal verhuurd, maar: ieder heeft een eigen voordeur en een eigen huurcontract. De woningen zijn tevens geschikt voor huurders die minder valide zijn. Dit biedt de mantelzorger en mantelzorgontvanger de mogelijkheid om het wonen en de mantelzorg naar eigen wens en op maat in te vullen.

-Woongemeenschap Eikpunt, Lent. Dit generatie-overkoepelende aspect ontstond vanuit de wens om het isolement en de vereenzaming, waarin de verschillende leefstijdgroepen en leefvormen lijken te verkeren, ruimte te creëren voor nieuwe contacten en nieuwe vormen van verbondenheid. Er kan meer verwantschap en nabijheid ontstaan tussen mensen dan wellicht binnen de bestaande familieverbanden. Het woonproject wil nadrukkelijk ook openstaan voor mensen uit de omgeving. De mensen die deelnemen aan dit project besteden een gedeelte van hun beschikbare tijd aan het met elkaar wonen en leven. Deze woonvorm is een dynamisch en toekomstwijzend model voor samen leven en wonen, waarin de onderlinge betrokkenheid kan groeien en de druk op de kosten voor bv. ouderen- en gehandicaptenzorg en kinderopvang kan worden beperkt. Tevens kan door het bieden van faciliteiten als een stiltecentrum en een distributiepunt van biologische produkten een gezondsbevorderende impuls gegeven worden

-De Benring, Voorst. In Nederland moeten steeds meer verzorgingshuizen de deuren sluiten. Ouderen moeten immers langer thuis wonen en als het echt niet meer gaat worden ze opgenomen in een verpleeghuis, vaak buiten het dorp. Ook de Benring in Voorst stond op de nominatie om gesloopt te worden. Tijdens een grote inspiratiedag in het voorjaar van 2015 kwamen dorpelingen met het voorstel om een woonzorgcoöperatie op te richten waar mensen lid van kunnen worden. Ouderen die niet meer thuis willen of kunnen wonen, kunnen via de woonzorgcoöperatie een appartement huren in de Benring. Gevolg is dat de huidige bewoners er kunnen blijven wonen. Zij blijven de zorg houden van Trimenzo. Maar ook mensen die geen indicatie hebben of dichtbij hun demente partner willen wonen zijn welkom in de Benring. De woonzorgcoöperatie is ambitieus. Appartementen worden gemoderniseerd en de eetzaal wordt verbouwd tot restaurant. Vanuit de keuken komt alleen nog vers eten, er wordt een moestuin aangelegd waarin bewoners zelf kunnen tuinieren en er komt een terras. Het zullen vooral de jongeren van Voorst zijn die zorgen voor leven in de brouwerij. De aanleunwoningen van het verzorgingshuis die al 15 jaar leegstonden, zijn door jongeren zelf verbouwd tot appartementen. Zij mogen een huis huren tegen een lage prijs. Als tegenprestatie wordt dan wel verwacht dat ze vier uur per maand vrijwilligerswerk doen bij de ouderen.