​Van hoofdverpleegkundige tot leefcoördinator


Mevrouw Minne, een 85-jarige weduwe met beginnende dementie is recent opgenomen in een woonzorgcentrum. Uit het intakegesprek en de informatie die haar trouwe verzorgende van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg heeft bezorgd blijkt dat mevrouw:

-Treurt over het gemis van haar pas overleden echtgenoot en de gedwongen opname

-Zeer veel belang hecht aan een propere, gezellige leefomgeving

-Als gewezen restauranthouder graag tussen andere mensen is en zich graag inzet voor anderen

-Angstaanvallen heeft en zeer opgewonden kan zijn

-Geholpen moet worden bij zich wassen en kleden

Mevrouw Minne heeft nood aan een integraal zorgaanbod: medisch, emotioneel, sociaal, spiritueel en materieel.

Mevrouw, haar twee zonen, de woonzorgcoördinator en de maatschappelijk werker hebben samen volgend zorgplan opgemaakt:

Doel: “reductie van angst en opwinding”. Actie 1: huisarts/psychiater: medicatie voorschrijven en opvolgen. Actie 2: verpleegkundige: observeren en rapporteren

Doel: “verdriet verwerken”. Actie 1: Zorgkundige zoekt een goeie “match” met een medebewoner en faciliteert hun contact. Actie 2: Vroegere buurvrouw komt elke woensdagnamiddag langs

Doel: “propere kamer en leefruimte” Actie 1: Poetshulp gaat elke dag in voormiddag kamer proper maken en verluchten. Actie 2: Zonen en hun echtgenotes zorgen elke zaterdag voor een nieuw boeket bloemen.

Doel: “sociaal contact” Actie: een vrijwilliger vergezelt mevrouw elke maandag en donderdagnamiddag naar het lokaal dienstencentrum waar mevrouw help met het opdienen

Doel: “ADL-ondersteuning”. Actie : zorgkundige

Alle actoren zijn even belangrijk bij de uitvoering van dit zorgplan. De huisarts en/of CRA stuurt de medische /verpleegkundige zorg aan, maar niet meer dan dat. De hoofdverpleegkundige (lees leefcoördinator) is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van het zorgplan en roept, bij toenemende zorgnood, alle betrokkenen samen voor een nieuw overleg.

In deze visie evolueert de opdracht van een “hoofdverpleegkundige” van het aansturen van de verpleegkundige zorg naar het bewaken van de kwaliteit van leven van de bewoners van de afdeling. Soms zal de medisch/verpleegkundige zorg het belangrijkste aspect van een kwaliteitsvol leven zijn, maar zeer dikwijls zal het voor de bewoner van groter belang zijn om nog iets voor anderen te betekenen, een familiaal conflict op te lossen, zijn angsten en verdriet te ventileren of waardig afscheid te kunnen nemen.

Bewoners van woonzorgcentra hebben nood aan leefcoördinatoren die niet alleen medische maar ook sociale, emotionele en agogische competenties dienen te bezitten.

Deze leefcoördinatoren zijn een rolmodel voor integrale zorg, werken samen met de ondersteuningsgroep van de bewoners, stimuleren zelfzorg en informele zorg, zijn bruggenbouwers en faciliteren het respect voor de vrije wil en autonomie van bewoners.