Waarderend werkgeverschap in de ouderenzorg

Als we kijken naar de redenen waarom steeds meer  medewerkers een zorgvoorziening verlaten dan zijn de hoogte van het salaris en een CAO die goede arbeidsvoorwaarden biedt, niet doorslaggevend. De beleving van waardering en ruimte om betekenisvol invulling te kunnen geven aan het eigen vak, hebben veel meer impact. Uit verschillende onderzoeken onder deze groep mensen komen de volgende 5 redenen voor uitstroom naar voren:

 1. Ik wil graag van betekenis kunnen zijn voor de cliënten en hun naasten.
 2. Ik wil graag werken in een fijn team.
 3. Ik wil me graag ontwikkelen en kunnen groeien in mijn werk.
 4. Ik wil ruimte en waardering voor mijn vakmanschap.
 5. Ik wil een gezonde werk-privé balans.

Als aan deze punten geen invulling kan worden gegeven daalt het werkplezier met mogelijk ziekteverzuim of vertrek uit de zorg tot gevolg.

Bevlogenheid en betrokkenheid binnen een organisatie ontstaan als de zorgprofessional:

 • zélf van mening is dat hij of zij tot haar recht komt;
 • gezien en gehoord wordt als professional en als mens;
 • invloed mag uitoefenen op de (werk)omgeving;
 • waardering ervaart voor hetgeen hij / zij doet;
 • aan de gang kan gaan met de eigen ontwikkeling voor zover dit bij de professional zelf past.

Voor waarderend werkgeverschap is interactie met de gehele organisatie (directie, staf, andere teams) nodig:

Binnen het team

 • Authentiek en transparant leiderschap
 • Dialoog over hoe we dingen doen en waarom we dat doen
 • Interesse in wat jij nodig hebt om verder te groeien
 • Feedback over hoe jij het doet en bevestiging dat jij wordt gezien

Professionals die komen en gaan

 • Een warm welkom en optimistische boodschap voor mensen die toetreden
 • Aandacht en ruimte voor mensen die toetreden
 • Interesse en veiligheid bij de vraag waarom mensen uittreden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief